Rechtbank gooit natuurvergunning Rendac in de prullenbak

Een schoorsteenpijn waar rook uit komt bij Rendac
Foto: Ons Son en Breugel

Rechtbank Oost-Brabant heeft in een door natuurorganisaties aangespannen rechtszaak de natuurvergunning van Rendac vernietigd. De provincie moet van de rechter een nieuw besluit nemen.

De vergunning voor de thermische naverbrander en een nieuwe biogasmotor werd door de rechtbank vernietigd. Deze vergunning zou in strijd zijn met de Europese Habitatrichtlijn. De vergunningverlener van de natuurvergunning, provincie Noord-Brabant, krijgt zes maanden de tijd om een nieuw besluit te nemen.

De rechtszaak werd aangespannen door verschillende natuurorganisaties. Toen de vergunning verleend werd in oktober 2020 was de Programma Aanpak Stikstof (PAS) vergunning meegenomen, waardoor Rendac ruimte had voor een grotere stikstofuitstoot. Bij de vergunningverlening heeft de provincie de aanvraag vergeleken met een eerdere natuurvergunning uit 2017. De Raad Van State stak in 2019 een stokje voor de PAS.

Amercentrale

“In de verleende vergunning van 2020 hield de provincie er rekening mee dat een eerder vergunde vetmotor en een Warmte Kracht Centrale (WKC)-installatie niet zijn gerealiseerd,” zegt de rechtbank. “Deze beide onderdelen zijn wel vergund in de PAS-vergunning uit 2017. De rechtbank is van oordeel dat de provincie niet zomaar met deze onderdelen mocht salderen, omdat beide onderdelen in de eerdere PAS-vergunning niet passend zijn beoordeeld.”

Een eerdere uitspraak rond de Amercentrale is meegenomen in de weging. De provincie heeft hier volgens Stal En Akker hoger beroep voor aangetekend.

Momenteel is Rendac de enige speler op het gebied van destructie. Momenteel bekijkt het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit naar deze monopolypositie die het bedrijf tot 2027 heeft.

Post article

Post article