Search
Close this search box.

Rechter beslist: 100.000 euro boete voor Ecoson na gasontsnapping

Een schoorsteenpijn waar rook uit komt bij Rendac
Foto: Ons Son en Breugel

De rechter heeft gister Ecoson een boete opgelegd van 100.000 euro voor de gasontsnapping in 2015. Rendac is vrijgesproken en hoeft geen boete te betalen.

Het Openbaar Ministerie was bij de eerste zitting niet mild voor de bedrijven en noemde de omgang met veiligheid amateuristisch. Het OM eiste dan ook boetes voor Ecoson en dochterbedrijf Rendac van respectievelijk 100.000 euro en 75.000 euro. De rechter is het hier deels mee eens en legt Ecoson 75.000 euro boete op. Ook moet het bedrijf 25.000 euro boete betalen voor het niet tijdig melden van de ontsnapping.

Ecoson heeft haar zorgplicht dat rust op haar vergunning verzaakt, wat de rechter het bedrijf kwalijk neemt. De schade aan het milieu, materiële schade en de persoonlijke schade na een gasontsnapping en een brand in 2015 bij Ecoson is beperkt gebleven, wat meegenomen is in de overweging van de rechter. Inmiddels zijn er maatregelen getroffen bij het bedrijf om herhaling te voorkomen.

Rendac, dat op hetzelfde terrein staat, werd vrijgesproken van een geldboete. Hoewel het OM vond dat Rendac ook schuld had aan de gasontsnapping, vond de rechter dat de incidenten niet in redelijkheid aan het andere bedrijf toe te rekenen.


Een initiatief van Ons Son en Breugel, Toine Buijtels Events en Multi Show Productions. Kijk voor meer informatie op de website van Snow Radio.