Rem op uitgifte bouwvergunningen varkens- en pluimveestallen

Voorlopig geen vergunningen meer voor nieuwe veestallen
Foto: Pixabay CC0

Het college van burgemeester en wethouders remt nieuwe vergunningaanvragen voor varkens- en pluimveehouderijen met een verhoogd gezondheidsrisico af.

Vergunningaanvragen waarbij sprake is van een afname van de emissies van geur- en fijnstof worden voorlopig nog wel volgens de reguliere procedure in behandeling genomen. Op dit moment lopen er twee aanvragen voor vergunningen, waarvan één aanvraag verminderde emissie zal realiseren volgens Omroep Brabant.

Son en Breugel is voorlopig de eerste gemeente die op basis van voorlopige resultaten uit een rapport van het RIVM geen vergunningaanvragen in behandeling neemt. Het onderzoek wijst uit dat in de buurt van veehouderijen COPD-patiënten meer complicaties hebben van hun ziekte, Ook hebben omwonenden een vermindering van de longfunctie door de uitstoot van ammoniak en komen longontstekingen vaker voor. Het onderzoek werd uitgevoerd in samenwerking met Universiteit Utrecht (IRAS), Wageningen UR en NIVEL.

Wachten op eindrapportage

“We nemen de gezondheid van onze inwoners serieus en willen dus dat er pas op de plaats wordt gemaakt”, vertelt wethouder Tom van den Nieuwenhuijzen aan Omroep Brabant. “Wij zitten in een overgangsgebied tussen het stedelijk gebied van Eindhoven, diverse snelwegen en bijvoorbeeld ons industrieterrein Ekkersrijt aan de ene kant en landbouwgebied aan de andere kant. Volgens het RIVM kan ook hier fijnstof gezondheidsproblemen veroorzaken. Tijdens de bijeenkomst in september hopen we van de Omgevingsdienst handreikingen te krijgen hoe we als gemeenten kunnen handelen. Ondertussen is het onderzoek van het RIVM nog niet afgerond en verwacht ik vóór 2017 de eindrapportage”

ZLTO, de Zuidelijke Land- en Tuinbouw Organisatie, noemt het besluit voorbarig. “Dat is echt onzin”, zegt Maarten Leseman van ZLTO tegen Omroep Brabant. “De uitstoot van fijnstof bij pluimveehouderijen is echt maar iets verhoogd. En bij de veehouderijen is helemaal geen verband tussen uitstoot en ziektes als MRSA. Er is geen reden tot paniek.”

Sint-Oedenrode

Gemeente Son en Breugel gaat offertes opvragen om de huidige geur- en fijnstofsituatie in kaart te brengen. Ook het zuidelijke grondgebied van Sint-Oedenrode zal in deze kaart meegenomen worden. Ook worden de cumulatieve effecten als gevolg van vlieg- en wegverkeer en industriële emissies voor Son en Breugel in kaart gebracht. Er wordt een indicatieve risicokaart endotoxinen van de veehouderijen opgesteld. Hierover zal de gemeente contact leggen met Sint-Oedenrode voor afstemming van de aanpak.

Post article

Post article