Search
Close this search box.

Rendac gaat uitbreiden

Rendac
Foto: Google Maps

Rendac Son wil nieuwe silo’s plaatsen en nieuwe biobedden aanleggen. Dat blijkt uit een aanvraag bij de Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant voor een bouwvergunning.

Er wordt een nieuwe hal gebouwd op een bestaande fundering. Wel is er extra fundering nodig voor nieuwe silo’s en moet het bestaande aantal biobedden uitgebreid worden.

Rendac haalt dierlijk restmateriaal en kadavers op en verwerkt deze onder andere tot bio-brandstoffen. In 2014 is Ecoson geopend op het terrein van Ecoson door Staatssecretaris van Economische Zaken. Sharon Dijksma.