Zoek
Sluit dit zoekvak.

Reststroken in Breugel worden te koop aangeboden

Reststroken in Breugel worden te koop aangeboden
Foto: Pixabay CC0

Het college publiceert een digitale kaart op de gemeentelijke website www.sonenbreugel.nl, waarop de groenstroken in Breugel staan die door inwoners als reststroken van de gemeente gekocht kunnen worden. Het betreft groenstroken die aangrenzend zijn aan het woonperceel en die geen publieke functie meer) hebben.

Belangstellenden uit Breugel kunnen hun interesse in een reststrook op deze kaart bij de gemeente kenbaar maken, indien deze grenst aan hun perceel.

Breugel aan de beurt

Als vervolg op de pilot in de Gentiaan wordt de verkoop van reststroken nu voortgezet in Breugel. Voor dit gedeelte van de gemeente is een kaart vastgesteld waarop alle (verkoopbare) reststroken zijn ingetekend, met daarbij de beoogde bestemming. Reststroken hebben geen functie (meer) voor het openbare gebied, andere groenstroken worden niet verkocht.

Inwoners van Breugel kunnen een verzoek indienen bij de gemeente voor aankoop van een groenstrook aangrenzend aan hun woonperceel. Op de reststrokenkaart is te zien of een groenstrook als reststrook is aangemerkt en kan worden gekocht.
Op de gemeentelijk website is de kaart te raadplegen, inwoners kunnen daar zelf bekijken of aankoop van de groenstrook naast hun woning mogelijk is.

Inwoners van Breugel die op dit moment een groenstrook huren en hebben aangegeven interesse te hebben in koop, krijgen persoonlijk bericht of aankoop van de grond wel of niet mogelijk is.

Groenstrokenbeleid

Verkoop van reststroken maakt onderdeel uit van het groenstrokenbeleid van de gemeente, dat door de gemeenteraad is vastgesteld. In datzelfde beleid worden huur van groenstroken en het gebruik van gemeentegrond zonder toestemming geregeld. Tenslotte wordt ook de overgangsregeling rond de afbouw van huurconstructies in het groenstrokenbeleid geregeld.

Voor meer informatie over het kopen van reststroken nemen inwoners contact op met Intersolum, die deze verkoop namens de gemeente begeleidt via de e-mail: groenstroken@sonenbreugel.nl of per telefoon 06-19 92 98 77.


Download nu de app van Ons Son en Breugel voor iOS in de App Store Download nu de app van Ons Son en Breugel voor Android in Google Play


Lees meer over reststroken