Zoek
Sluit dit zoekvak.

Alle reststroken in kaart gebracht en te vinden op de website van de gemeente

Reststroken in Breugel worden te koop aangeboden
Foto: Pixabay CC0

In het voorjaar van 2016 is het college begonnen met het in kaart brengen van groenstroken in de gemeente, die geen openbaar doel (meer) dienen. Deze stroken zijn per wijk in kaart gebracht.

Door het in kaart brengen van de reststroken in de wijk ’t Zand tot aan De Bontstraat is de laatste stap in dit project gezet. De uitvoering start nu ook voor dit deel van het dorp. Bij veel stroken die geen openbaar doel meer dienen en die direct grenzen aan percelen met woonhuizen, is het mogelijk om zo’n strook – onder voorwaarden- van de gemeente te kopen.

Per wijk zijn er plattegronden gemaakt waarop inwoners kunnen zien welke stroken in potentie gekocht kunnen worden en welke niet. Op dit moment zijn alle wijken op deze wijze in kaart gebracht. Aan de hand van deze kaarten op de website van de gemeente, kunnen inwoners van son en Breugel, als zij dat wensen, een verzoek tot aankoop indienen.

De kaarten staan in de producten- en dienstencatalogus in de rubriek ‘groenstroken en reststroken’. Geïnteresseerden kunnen hun belangstelling voor een reststrook kenbaar maken en zich voor informatie wenden tot de medewerkers van Intersolum, die voor deze taak in het gemeentehuis kantoor houden. Het telefoonnummer is 0499 – 491.491, emailadres is: groenstroken@sonenbreugel.nl.

Neem dan contact met ons.