Zoek
Sluit dit zoekvak.

Resultaat enquête en advies woonwensen senioren

Wethouders Steven Grevink (PvdA/GroenLinks) en Jelle de Jong (Dorpsvisie) nemen resultaten enquete woonwensen in Son en Breugel in ontvangst van Ad van Etten
Foto: Seniorenraad (aangeleverd)

Door de Seniorenraad Son en Breugel is in het najaar van 2023 een enquête gehouden, waarin de woonwensen van de ouderen in Son en Breugel zijn geïnventariseerd. Bijna 800 55-plussers uit de gemeente namen eraan deel.

Op woensdag 28 februari 2024 zijn de resultaten van de enquête en de daarop gebaseerde adviezen door het bestuur van de Seniorenraad overhandigd aan het college van burgemeester en wethouders van Son en Breugel. Wethouder Jelle de Jong (Dorpsvisie) nam ze namens het college in ontvangst.

Resultaten
Uit de enquête blijkt, dat veel senioren weliswaar met plezier in onze gemeente wonen, maar dat er een grote behoefte is aan woningen, die beter passen bij hun levensfase. Van de doelgroep woont 40% alleen in een woning. Dit percentage zal de komende jaren alleen maar zal stijgen. De woning (en de tuin) is vaak veel te groot en dat geldt ook vaak voor de afstand tot voorzieningen, zoals zorg, winkels en openbaar vervoer.

Er is dan ook een brede wens om te verhuizen naar een woning, die toekomstbestendig is en centraler is gelegen. De grote voorkeur gaat dan uit naar het centrum van Son en directe omgeving. Potentieel zouden de bewoners van liefst 1000 woningen op termijn zo’n stap willen maken. Maar het grote probleem is, dat geschikte woningen om een en ander op gang te brengen ontbreken.

Adviezen

‘Bouwen, bouwen, bouwen’ is de boodschap. “Begin met aanpassing van bestemmingsplannen om dit mogelijk te maken,” zegt de werkgroep. “Dat kost erg veel tijd, dus start ook nu al met alternatieve snellere mogelijkheden, zoals de bouw van flexwoningen. En wees naar de toekomst creatief. Want er blijkt ook nadrukkelijk belangstelling voor alternatieve woonvormen, zoals samenwonen in hofjes, delen van woningen en gezamenlijke tuinen.”

De werkgroep vervolgt: “Laat de ouderenhuisvesting dan ook integraal deel gaan uitmaken van toekomstige woonprogramma’s. De seniorenraad heeft op een plattegrond alvast de beste locaties nog maar eens aangekruist. Die variëren van het braakliggende terrein van de voormalige gemeentewerf tot de tennisbanen aan de Europalaan.”

Aan de slag

Voorzitter Ad van Etten van de Seniorenraad maakt tot slot nog maar eens duidelijk: “College en Raad pak dit op als een breed gedragen burgerinitiatief van een zeer groot aantal betrokken inwoners. Ga er voortvarend en serieus mee aan de slag. Op ons mogen jullie rekenen als vakkundig, creatief en graag meedenkend partner.”

De adviezen en bijlages over de woonwensen van ouderen in Son en Breugel kunnen hier en hier worden nagelezen.