Rijksbouwmeester pleit voor behoud Sint-Petrus’ Bandenkerk

Rijksbouwmeester pleit voor behoud Sint-Petrus' Bandenkerk
Foto: Youtube

Rijksbouwmeester Floris Alkemade vraagt de gemeenteraad om een nieuwe bestemming voor de Sint-Petrus’ Bandenkerk te onderzoeken.

In een brief van 24 augustus aan de gemeenteraad heeft in Sint-Oedenrode geboren Floris Alkemade, rijksbouwmeester bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, aangegeven de voorgenomen sloop van de Sint-Petrus’ Bandenkerk sterk af te raden. De rijksbouwmeester adviseert onafhankelijk van het rijk, gevraagd en ongevraagd over de architectuur en de stedelijke omgeving van het rijksvastgoed. Volgens Alkemade heeft het gebouw uitzonderlijke kwaliteiten en heeft in stellige overtuiging een sterke toekomstwaarde.

“Het is een veelbetekenend gebouw met een sterke identiteit,” antwoordt Alkemade op vragen van Ons Son en Breugel. “Nadenken over hergebruik is een creatief proces en als die creatieve inbreng ontbreekt kan soms ten onrechte geconcludeerd worden dat een nieuw gebruik niet haalbaar is. Ik weet niet of dat hier het geval is maar voordat het besluit tot sloop van dit gebouw besloten wordt, zou daar een zeer gedegen onderzoek aan ten grondslag moeten liggen.”

De gemeente heeft eerder dit jaar een quickscan uit laten voeren in opdracht van de gemeenteraad om de mogelijkheden voor hergebruik te bekijken. De gemeenteraad koos echter toch voor een nieuw gebouw. “Wat vaak ontbreekt in een quickscan is juist de diepgang en het inzetten van ontwerpkracht om de mogelijkheden van het gebouw te vergroten. Vaak kan er veel meer dan op het eerste gezicht lijkt en het vormt voor een gebouw en de stad of dorp vaak een verrijking als iedere generatie er lagen en bewerkingen aan toevoegt. Vaak is niets zo duurzaam als simpelweg beter nadenken over hergebruik.”

“Door dit gebouw te slopen verdwijnt er een essentiële laag uit de geschiedenis van de gemeente en wordt er een uitzonderlijke kans gemist om door transformatie en herbestemming op een duurzame wijze dit bijzondere gebouw een nieuwe toekomst en betekenis te geven. Nederland heeft een relatief korte maar veelbetekenende periode gekend waarin kerkbouw en modernisering samenvielen. Die gebouwen vertegenwoordigen daarmee een bijzondere kwaliteit en identiteit die ook in het geval van Son en Breugel onderdeel uit zijn gaan maken van de geschiedenis. Het zou werkelijk jammer zijn dit te slopen in plaats daarvan er een nieuwe betekenis aan te geven.”

Floris Alkemade biedt zijn expertise als rijksbouwmeester en achtergrond als architect en stedenbouwer aan om mee te denken voor hergebruik. “Meedenken zou vooral in de vorm kunnen van de vraag hoe hier ontwerpkracht ingezet kan worden: welke vraagstelling, welke partijen. Het is een vrij radicaal gebouw dat ook vrij radicale ingrepen kan verdragen. Een prachtige opgave voor ontwerpers en ook een prachtige manier om de bevolking te betrekken bij de discussie over de vernieuwing van dit gebied.”


Download nu de app van Ons Son en Breugel voor iOS in de App Store Download nu de app van Ons Son en Breugel voor Android in Google Play

Post article

Post article