Zoek
Sluit dit zoekvak.

Samen gaan instanties en gemeente de strijd aan tegen laaggeletterdheid

Samen gaan instanties en gemeente de strijd aan tegen laaggeletterdheid
Foto: Ons Son en Breugel

De Nederlandse taal lezen, schrijven en begrijpen is niet vanzelfsprekend en het niet beheersen hangt nog in de taboesfeer. Met het openen van het Taalpunt in de bibliotheek hopen gemeente Son en Breugel, het Ster College, stichting Lezen en Schrijven, de LEVgroep en bibliotheek Dommeldal mensen te kunnen helpen.

Maandagavond tekenden deze vijf instanties een convenant om samen de strijd aan te gaan tegen deze vorm van analfabetisme. Het idee bestaat dat taalproblemen alleen allochtonen overkomt, maar ook mensen die hier geboren en getogen zijn kunnen hier last van hebben. Met smoesjes als de bril niet bij hebben of formulieren thuis wel in te vullen verbloemen zij dat men moeite heeft met lezen en schrijven. Zij durven hier niet over te praten of hulp voor te zoeken.

Piet van Horrik uit Deurne vertelde tijdens de opening van het Taalpunt over zijn ervaring als laaggeletterde. Nooit was laaggeletterdheid een probleem in zijn schooltijd en werkbare leven bij Philips, tot hij voor zichzelf ging werken en de fax zijn intrede deed. Opeens moest alles op papier. Jaren hield hij het probleem voor zich, tot zijn dochters hem dwongen naar school te gaan. Ondanks negatieve associaties met leraren wist hij zich na jaren terug te knokken. Na enkele jaren les te hebben gevolgd op het ROC werd zijn Nederlands bijgespijkerd. Hij doorbrak het taboe en nu zet hij zich in als taalambassadeur om zijn verhaal te vertellen.

Uit onderzoek blijkt dat er in Son en Breugel mogelijk 1350 mensen rondlopen die moeite hebben met lezen en schrijven. Ook de digitale vaardigheden vallen onder laaggeletterdheid, een probleem waar vooral ouderen mee kampen. Een schrikbarend aantal, vond wethouder John Frenken. “Toen ik hier naartoe ging, was ik uitgegaan van 600 laaggeletterden in Son en Breugel. Maar ik hoor nu dat het er 1350 zijn. Dat is veel.”

Met de opening van het taalpunt in de bibliotheek is er een centraal punt in Son en Breugel waar laaggeletterden hulp en begeleiding kunnen vinden. Hiervoor tekenden de gemeente Son en Breugel, bibliotheek Dommeldal, de LEVgroep, het Ster College en Stichting Lezen en Schrijven een convenant in het Vestzak. Samen werken zij een langdurig Taalpunt open te houden in het Vestzak. Het Taalpunt heeft de kennis en kunde in huis om hen die hulp nodig hebben de juiste richting te wijzen en handvatten te geven.