Zoek
Sluit dit zoekvak.

Samen staan woningzoekenden sterk in nieuw burgerinitiatief

Nieuwbouwflat met sociale woningen langs het Wilhelminakanaal in Son en Breugel
Foto: Ons Son en Breugel

Een groep gemotiveerde burgers heeft het initiatief genomen om een vereniging voor woningzoekenden op te richten in de gemeente Son en Breugel. Deze vereniging wil niet alleen een stem geven aan degenen die al te lang in stilte hebben geleden, maar ook een constructieve rol spelen in het vormgeven van de toekomst van huisvesting in de gemeente.

De stap komt voort uit het gebrek aan vertegenwoordiging van de woningzoekenden in de huidige discussies over bouwplannen en ontwikkelingen op het gebied van huisvesting. Te vaak zijn zij buitenspel gezet, terwijl zij juist degenen zijn die het meest worden getroffen door het nijpende woningtekort en de stroperige bureaucratie die de bouwplannen vertragen.

Het initiatief wil de woningzoekenden een duidelijke stem geven in alle facetten van de huisvestingskwestie voor iedereen. Van het overleg met de gemeente en regionale autoriteiten tot het vertegenwoordigen van de belangen van de woningzoekenden bij geschillen en disputen over bouwprojecten.

Spreekbuis voor woningzoekenden

Een van de belangrijkste doelen van de vereniging is om een einde te maken aan de versnippering en het gebrek aan coördinatie onder de woningzoekenden. Door zich te verenigen in een krachtige organisatie kunnen zij effectiever optreden en invloed uitoefenen op het beleid en de besluitvorming rondom huisvesting.

De vereniging zal niet alleen dienen als spreekbuis voor de woningzoekenden, maar ook als facilitator voor degenen die zelf willen bijdragen aan oplossingen voor het woningtekort. Dit kan variëren van het opzetten van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) tot het initiëren van innovatieve huisvestingsprojecten die tegemoetkomen aan de specifieke behoeften van de gemeenschap.

Voorbeelden van ongehoorde woningzoekenden zijn volgens het burgerinitiatief:

  • De jongere die noodgedwongen thuis moet blijven wonen, kan daardoor geen echt eigen leven starten en/of geen gezin stichten;
  • Een gescheiden persoon die per direct een andere huisvesting nodig heeft
  • Vluchtelingen en statushouders die noodgedwongen in een AZC blijven, of telkens verhuizen uit de tijdelijke huisvesting
  • De al wel ingeschrevene voor een woning die misschien na 8 of 10 jaar aan de beurt komt voor een betaalbare huurwoning
  • De woningzoekenden die een betaalbaar huis willen kopen maar geen kans maken omdat het aanbod van betaalbare woningen in Son en Breugel op een hand te tellen is

Bijdrage leveren

Met een gedetailleerd actieplan voor de komende maanden, waaronder het opstellen van statuten en huishoudelijk reglement, inschrijving bij de Kamer van Koophandel en het organiseren van bijeenkomsten met de gemeente en andere belanghebbenden, staat de vereniging klaar om een krachtige en effectieve rol te spelen in het aanpakken van de huisvestingsuitdagingen in Son en Breugel.

Woningzoekenden die geïnteresseerd zijn in het bijdragen aan dit initiatief worden aangemoedigd om contact op te nemen met Rien Elling via woneninson@gmail.com of telefonisch op 06-57505227. Daarnaast worden alle inwoners van Son en Breugel uitgenodigd om deel te nemen aan de bijeenkomsten en het gesprek aan te gaan over de toekomst van huisvesting in hun gemeenschap.

Wie mee wil praten, kan op 7 mei vanaf 19:00 uur aanschuiven bij L’uva op het Raadhuisplein 5 bij een thema avond georganiseerd door de gemeente. De avond wordt georganiseerd voor jongeren tussen de leeftijd 18 en 30 jaar. Aanmelden kan door een email te sturen naar row@sonenbreugel.nl. Vermeld je naam, geboortejaar en huidige woonsituatie ((bijvoorbeeld: bij je ouders, zelfstandige huur, zelfstandige koop en binnen of buiten Son en Breugel).