Samenloop Son en Breugel verplaatst naar 11 en 12 juni 2022

Wandelaars in de kenmerkende paarse shirts van Samenloop voor Hoop
Foto: Ons Son en Breugel

De afgelopen maanden heeft het kernteam veel onzekerheid gevoeld of de Samenloop wel doorgang zou kunnen vinden in 2021. De coronacrisis duurt voort, en daarmee ook de beperkende maatregelen voor evenementen. De verwachting is dat dit nog lang voelbaar zal zijn.

Het beleid van de veiligheidsregio Zuidoost Brabant is door de Covid19-maatregelen helder voor dit moment: evenementen zijn verboden. Of hier binnenkort verandering in komt weet de organisatie niet. Zij staan in nauw contact met de gemeente Son en Breugel en volgen de ontwikkelingen op de voet. Ook trekken zij samen op met de landelijke coördinatoren van KWF die hen adviseren.

Alles of niets

Het kernteam had een inschatting gemaakt van de periode die nodig zou zijn om de Samenloop tot in de puntjes te organiseren. Dit betekent dat zij op korte termijn een definitief besluit moesten gaan nemen: doorgaan of uitstellen. Een tussenoplossing is er volgens hen niet. Hoop en verbroedering kunnen we alleen vieren zonder beperkingen. Het is alles of niets.

Landelijk besluit KWF

Vanuit het intensieve contact met KWF en de andere samenlopen bleek dat in Nederland alle samenlopen met deze keuze te maken hebben. Er was sprake van veel onduidelijkheid en onzekerheid over de mogelijke restricties en de daarmee samenhangende vergunningen. Om deze reden heeft KWF het landelijke besluit genomen om tot september 2021 geen samenlopen te organiseren. De organisatie begrijpt dit besluit en staan daar volledig achter.

Nieuwe datum

Het kernteam vindt het uiteraard jammer dat we in 2021 niet samen de Samenloop mogen beleven. Toch zijn ze vastberaden en vol positieve energie om door te gaan met de organisatie van dit evenement. er is direct gezocht naar een passende nieuwe datum en dat is het weekend van 11 en 12 juni 2022. De extra organisatietijd die zij nu hebben gaan ze samen met de commissies gebruiken om het weekend nog meer bijzonder en indrukwekkend te laten zijn voor alle eregasten, deelnemers en betrokkenen.

Veel teams zijn al actief aan de slag met sponsoracties voor de Samenloop. Het kernteam is erg blij met hun betrokkenheid, enthousiasme en creativiteit. Zij hopen van harte dat zij dit ook in 2021 vasthouden.

Post article

Post article