Zoek
Sluit dit zoekvak.

Samenwerken voor woonmogelijkheden jongvolwassenen

Samenwerken voor woonmogelijkheden jongvolwassenen
Foto: Google Maps

In Son en Breugel is een grote groep van 60-90 jongvolwassenen met lichte beperking (een stoornis in het autisme spectrum of een verstandelijke beperking) die zelfstandig wil wonen.

Dat kan op dit moment niet. Vaak wonen zij nu nog thuis. Ouders maken zich zorgen over het feit dat deze kinderen niet zelfstandig kunnen wonen. Daarmee is het niet mogelijk de ‘navelstreng’ door te knippen en blijft het kind te afhankelijk van ouders. Als deze ‘navelstreng’ niet tijdig doorgesneden wordt, levert dit in een latere fase (als ouders overlijden) problemen op. Bij andere jongvolwassenen wordt door studie of zelfstandig wonen die navelstrengen ‘automatisch’ doorgesneden, bij deze mensen heeft dat een extra duwtje nodig. Deze kinderen worden geremd in hun ontwikkeling als ze niet kunnen uitvliegen.

De ouders van deze jongeren zetten zich in samenwerking met andere betrokkenen in om een passen woonvorm in het dorp voor hun kinderen te vinden. Zij hebben zich verzameld in het bewonersinitiatief Dóórpakken Wonen. Aan ’thuis hebben zij gevraagd: ‘biedt onze kinderen ontwikkelmogelijkheden’.

Paulus Oerlemans, gebiedsregisseur bij ’thuis: “een dergelijke klantvraag hoort bij ons thuis en pakken we serieus op. Samen met de werkgroep Dóórpakken Wonen zoeken we naar mogelijke woonoplossingen voor deze groep. Oplossingen die men kensen bieden om op zichzelf in Son en Breugel te kunnen wonen en om zichzelf te ontwikkelen.”

’thuis heeft continu te maken met vraagstukken over dringende woonbehoeften. Zij werkt samen met huurders en belanghouders aan oplossingen. Ook in Son en Breugel. Op dit moment realiseert ’thuis 55 appartementen in het centrum en naast het kanaal. Hiermee breiden we ons betaalbaar woningbezit uit en voorzien we in de behoefte naar kleine zelfstandige woningen voor een- of tweepersoonshuishoudens in Son en Breugel.

Aan de Heistraat in het voormalige bankgebouw worden in opdracht van ’thuis 25 appartementen en een ontmoetingsruimte gerealiseerd. 9 appartementen en de ontmoetingsruimte wonden aangeboden aan de woningzoekenden van Dóórpakken Wonen. De overige 16 appartementen worden regulier verhuurd. De oplevering wordt eind dit jaar verwacht. Vanaf eind deze zomer worden de appartementen gepubliceerd op www.wooniezie.nl.

Op de hoek van de Molenstraat en Nieuwstraat is (in april) gestart met de nieuwbouw van een appartementengebouw van drie verdiepingen. In dit gebouw komen in totaal 30 appartementen. Hiervan biedt ’thuis 10 appartementen aan, aan Dóórpakken Wonen. De overige 20 appartementen worden regulier aangeboden. Deze appartementen zijn geschikt voor een- of tweepersoonshuishoudens. De verwachte oplevering is eind 2018.

Autisme

De realisatie van deze appartementen betekent voor 19 woningzoekenden uit de groep van Dóórpakken Wonen een oplossing. Het gaat hier veelal om jong volwassenen met een aandoening in het autisme spectrum. De bewoners wonen zelfstanding en krijgen waar nodig individueel en op maat begeleiding, zodat ze hun weg kunnen vinden in de maatschappij, qua werken en wonen. ’thuis verhuurt de appartementen rechtstreeks aan de bewoners. De zorgaanbieder die de begeleiding gaat leveren is nog niet bekend. De selectie is in volle gang.

Paulus Oerlemans: “Dóórpakken steekt echt de handen uit de mouwen en staan niet teveel stil bij problemen maar zoek en vinden juist oplossingen. Ik ben trots op de inwoners van het fraaie Son en Breugel dat zij zelf, sámen het initiatief nemen, om zorg voor dorpsgenoten te organiseren. Complimenten.”

Hans Spooren, woordvoerder van Dóórpakken: “bij het opstarten van de werkgroep, eind 2016, was het ons uitdrukkelijke voornemen om het eerste tastbare resultaat te behalen in 2017. Met het openen van de locatie Heistraat zijn we heel blij dat deze mijlpaal behaald is.

Alle werkgroepleden zijn trots op wat we bereikt hebben en daarbij zijn we met name woonstichting ’thuis dankbaar voor het meedenken en realiseren van deze woonmogelijkheden voor jongvolwassenen met een (lichte) beperking. Samen bieden we onze kinderen de mogelijkheid om in de vertrouwde omgeving mee te kunnen blijven doen en om onder begeleiding te groeien naar meer zelfstandigheid.

 


Download nu de app van Ons Son en Breugel voor iOS in de App Store Download nu de app van Ons Son en Breugel voor Android in Google Play