Zoek
Sluit dit zoekvak.

Samenwerking Nuenen en Son en Breugel

Gemeentehuis Nuenen
Foto: Google Maps

Nuenen en Son en Breugel werken al lang samen. Er wordt dan ook regelmatig gesproken over verdergaande samenwerking, ook tegen de achtergrond van de discussie over de bestuurlijke toekomst van deze gemeenten.

Een (bestuurlijke) fusie tussen beide gemeenten is in die gesprekken een realistische optie gebleken. In dat licht hebben de colleges van Son en Breugel en Nuenen opdracht gegeven voor een ambtelijke verkenning naar de gevolgen van een eventuele fusie. Het gaat om de gevolgen voor inwoners, bedrijven en verenigingen en ook om een verkenning op politiek, bestuurlijk en ambtelijk vlak. Door een extern bureau zijn de financiële gevolgen uitgebreid in beeld gebracht.

De colleges van burgemeester en wethouders van de beide gemeenten hebben de verkenning inmiddels besproken en vastgesteld. Beide colleges vinden het belangrijk om de verkenning nu aan hun raden voor te leggen als bijdrage aan de discussies over de bestuurlijke toekomst van de eigen gemeente.


Lees meer over de samenwerking tussen Nuenen en Son en Breugel


 Neem dan contact met ons op.