Zoek
Sluit dit zoekvak.

Samenwerkingsprogramma Stedelijk Gebied Eindhoven vastgesteld

Samenwerkingsprogramma Stedelijk Gebied Eindhoven vastgesteld
Foto: Pixabay CC0

In de afgelopen weken zijn alle negen gemeenteraden van de gemeenten in het Stedelijk gebied Eindhoven (SGE) akkoord gegaan met de Samenwerkingsagenda 2018-2025. Zij kunnen nu aan de slag met de versterking van de samenwerking op de thema’s wonen, werken en voorzieningen.

Afgelopen jaren hebben de negen gemeenten goede resultaten geboekt op het gebied van Wonen en Werken. In 2017 is deze samenwerking geëvalueerd. In de nieuwe agenda zijn, mede op basis van de evaluatie, nieuwe richtingen, meer samenhang en een versterkte werkwijze vastgelegd. De agenda heeft een looptijd tot het jaar 2025, waarin de onderwerpen wonen, economie, voorzieningen & evenementen en ruimte centraal staan.

De resultaten van de samenwerking dragen bij aan de versterking van de unieke combinatie van wonen, werken en recreëren in het Daily Urban System in het Brainportgebied. Brainport heeft inmiddels, als derde economische ‘motor’ van Nederland, net als de regio’s Amsterdam en Rotterdam de status van Mainport gekregen van het kabinet. De samenwerking in het SGE is erop gericht om de kansen die dat biedt optimaal te kunnen benutten.

Een aantal voorbeelden uit de nieuwe samenwerkingsagenda zijn:

  • stimuleren van innovatieve en nieuwe woonvormen;
  • ontwikkelen van een gezamenlijke visie op wonen met bijbehorende programmering;
  • meer transparantie voor woningzoekenden op de sociale huurwoningmarkt;
  • vergroten van kwaliteit op bedrijventerreinen o.a. op het gebied van duurzaamheid, veiligheid en aantrekkelijkheid;
  • bedrijven behouden en vestigen in onze regio:
  • stimuleren van innovatie op bestaande bedrijventerreinen;
  • strategie voor hoogstaand regionaal aanbod van sport, cultuur en recreatie;
  • versterken van bekendheid en bereikbaarheid van voorzieningen en evenementen.

Over het Stedelijk Gebied Eindhoven

Het Stedelijk Gebied Eindhoven vormt een levend netwerk. Ruim een half miljoen mensen wonen, werken, recreëren en leren elke dag binnen deze compacte regio. De potentie van dit gebied is enorm! De één wil rustig wonen, maar werkt in een internationaal topbedrijf of doceert aan de universiteit. De ander woont juist graag in een sterk stedelijke gemeenschap, maar werkt of recreëert in de regio. Die combinatie en vervlechting van verschillende woon-, leef- en werkklimaten op zo’n relatief kleine oppervlakte maakt het Stedelijk Gebied Eindhoven bijzonder.