Zoek
Sluit dit zoekvak.

Schotse Hooglanders worden los gelaten in Vressels bos

Schotse Hooglanders worden los gelaten in Vressels bos
Foto: Staatsbosbeheer

Op dinsdag 10 april om 10:00 uur laat Staatsbosbeheer vijf Schotse Hooglanders los in het nieuwe begrazingsgebied in Vressels bos.

De koeien grazen dit jaar rond de vennen en in het bos om de open verbindingen tussen de vennen in stand te houden. Hierdoor kunnen dieren die afhankelijk zijn van zonlicht en heide, zich beter verplaatsen tussen onder meer de Hazenputten en Oude putten. Het landschap wordt hierdoor ook afwisselender en meer open. Vressels bos telt in totaal zo’n 300 hectare. Het begrazingsgebied waar de koeien lopen, is 32 hectare groot.

Iedereen is welkom

Het vrij laten van de koeien vindt plaats op de kruising van de Ostayweg en de Stokvenweg, bij de nieuwe kraal. Tijdens het vrij laten is iedereen welkom. Diverse boswachters zijn aanwezig om vragen te beantwoorden. Qua dieren gaat het om vijf ossen van ongeveer één jaar oud. Zij zullen tot en met oktober in het gebied grazen. Hierna wordt bekeken hoe de resultaten zijn en of dit ras volgend jaar weer wordt ingezet. Er wordt ook gedacht aan het inzetten van heidekoeien vanaf 2019.

Aanvullend begrazing met heideschapen

De Schotse Hooglanders zijn zeer geschikt voor de begrazing in Vressels bos omdat ze zelfredzaam zijn en grote pollen pijpenstrootje en andere lange grassen goed af kunnen vreten. Hierdoor kunnen dopheide en struikheide zich ontwikkelen. Ook creëren de hoefafdrukken en de uitwerpselen zogeheten microbiotoopjes voor insecten, veenmossen en soms ook kikkers. Aanvullend wordt elk jaar in het groeiseizoen met een kudde Kempische heideschapen ook buiten het raster begraasd om openheid te creëren en natuurlijke overgangen van bos naar heide. Het bos buiten het raster blijft voornamelijk bos.

Veiligheid voor mens en dier

In gebieden waar dieren als paarden, runderen of schapen grazen, geldt altijd een aanlijngebod. In het belang van de loslopende grazers, maar óók in het belang van uw hond. Daarnaast is het belangrijk dat recreanten 25 meters afstand houden van de koeien. In het gebied staan ook borden die de bezoekers hierop attenderen.

Neem dan contact met ons.