Zoek
Sluit dit zoekvak.

Sloopopdracht voor pand de Regenboog gegeven

Basisschool de Regenboog in Breugel
Foto: Ons Son en Breugel

De gemeente heeft besloten het pand van de voormalige basisschool de Regenboog aan de Van Gentlaan 4 eerder dan gepland te slopen. Dit gebouw staat al enige tijd leeg sinds het vertrek van de scholen BuitensteBinnen naar een andere locatie.

Met het vertrek van ook alle tijdelijke gebruikers, wordt het gebouw nu geteisterd door vandalisme en heerst er een gevoel van sociale onveiligheid in de directe omgeving. De planvorming voor een nieuw woningbouwproject op de locatie waar nu nog het pand van basisschool de Regenboog staat is inmiddels vergevorderd. Het college van burgemeester en wethouders heeft daarom besloten dat het voormalige schoolgebouw aan de Van Gentlaan 4 zal niet langer ingezet zal worden voor tijdelijke gebruikers.

De projectleiding van Breugel Bruist krijgt de opdracht om zo snel mogelijk over te gaan tot de sloop van het leegstaande schoolgebouw en alle noodzakelijke voorbereidingen hiervoor met prioriteit uit te voeren. Na de sloop moet de projectleiding van Breugel Bruist de locatie direct bouwrijp maken voor het nieuwe woningbouwproject en ook hiervoor alle noodzakelijke voorbereidingen met voorrang treffen.

Met deze stappen wil de gemeente de overlast en onveiligheid in de buurt aanpakken en ruimte creëren voor nieuwe woningbouw die zal bijdragen aan de leefbaarheid en uitstraling van de wijk. De verwachting is dat de sloopwerkzaamheden op korte termijn zullen starten, zodat de ontwikkeling van de nieuwe woningen zonder verdere vertraging kan beginnen.