Zoek
Sluit dit zoekvak.

Sluiting woning Spireastraat 11 na hennepvondst

Politie rolt hennepkwekerij en hennepdrogerij op
Foto: Wikipedia CC0

Burgemeester Gaillard heeft besloten om de woning inclusief bijbehorende erf en bijgebouwen aan de Spireastraat 11 te Son en Breugel, met ingang van woensdag 22 februari 2017 voor de duur van één maand te sluiten. Op deze locatie zijn twee hennepkwekerijen aangetroffen.

Aanleiding besluit

De politie heeft op 3 januari 2017 een onderzoek ingesteld op het adres Spireastraat 11 te Son en Breugel. Zij trof in de woning twee volledig ingerichte hennepkwekerijen aan met 144 en 181 hennepplanten. Hennep is een plant welke is aangewezen in lijst II van de Opiumwet (softdrugs) en vallen onder de verbodsbepalingen van artikel 3 van de Opiumwet.

De politie heeft haar bevindingen gerapporteerd aan de burgemeester. Op basis van deze rapportage heeft de burgemeester zijn voornemen tot sluiting per brief kenbaar gemaakt aan de eigenaar en gebruiker van het betreffende pand. Deze hebben vervolgens gelegenheid om een zienswijze in te dienen, waarna de burgemeester een besluit neemt.

De sluiting maakt een einde aan de verboden situatie ter bescherming van de openbare orde, veiligheid en het woon- en leefklimaat. Daarnaast geeft dit een signaal af voor de samenleving. Het besluit van de burgemeester is genomen op grond van het zogenaamde Damoclesbeleid. Dat geeft de burgemeester de mogelijkheid om bij het aantreffen van softdrugs (waaronder hennep) direct over te gaan tot sluiting van een woning voor de duur van één maand. Bij een tweede constatering wordt de woning zes maanden gesloten en na een derde keer kan sluiting voor twaalf maanden volgen. Voor harddrugs gelden nog strengere sancties. De gemeente Son en Breugel heeft op 2 december 2014 de gewijzigde beleidsregels “Handhavingsbeleid op artikel 13b Opiumwet in de gemeente Son en Breugel” vastgesteld.

Wat is het Damoclesbeleid?

Op grond van artikel 13b Opiumwet (Damoclesbeleid) is de burgemeester bevoegd bestuursdwang toe te passen indien in woningen of lokalen (dan wel in of op bij woningen of lokalen en daarbij behorende erven) verdovende middelen worden verkocht, afgeleverd, verstrekt of aanwezig zijn. Deze maatregel betekent dat de burgemeester een woning of lokaal en daarbij behorende erven mag sluiten.

Het Damoclesbeleid in de gemeente Son en Breugel is tot stand gekomen met inachtneming van de uitgangspunten van het landelijke drugsbeleid en in samenspraak met het Openbaar Ministerie en de politie. Samen zetten zij zich in voor een harde aanpak van handel in verdovende middelen.


Lees meer over drugs


In plaats van dit bericht liever jouw nieuwsbericht gelezen?

Hier had jouw nieuwsbericht kunnen staanWij zitten klaar om je berichtje te ontvangen en waar nodig te helpen om jouw bericht perfect te maken voor publicatie.


 Neem dan contact met ons op.