Zoek
Sluit dit zoekvak.

Solliciteer nu om burgemeester van Son en Breugel te worden

Iemand die zijn sollicitatie overhandigt om burgemeester te worden
Foto: Andrea Piacquadio CC0

Laat die sollicitatiebrieven maar komen, want ook jij kan jezelf kandidaat stellen om de nieuwe burgemeester van Son en Breugel te worden. Wij leggen je precies uit wat je moet doen en hoe de procedure er uit ziet.

Het is vanaf nu officieel: de zoektocht naar een nieuwe burgemeester in Son en Breugel is gestart. En dat na 19 jaar dezelfde burgemeester te hebben gehad, dus het zal weer even wennen zijn voor Son en Breugel om een nieuw gezicht de ambtsketting te zien dragen voor 8.365,93 euro bruto per maand. En het leuke is: iedereen mag solliciteren.

Het is een misconceptie dat je een politieke achtergrond moet hebben om burgemeester te worden. Die tijden liggen achter ons. Iedereen kan solliciteren op deze functie. Belangrijk is echter wel dat je goed past binnen de opgestelde profielschets. Je hoeft ook niet in Son en Breugel te wonen, al is het wel zo dat je als burgemeester volgens de wet in de gemeente moet wonen, binnen één jaar.

Procedure

De vacature staat nu openbaar op de website van politieke ambtsdagers en officieel gepubliceerd in de Staatscourant. De vacature tekst is opgesteld door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties.  

Na je sollicitatie gaat de molen draaien. De sollicitaties die de commissaris van de Koning Ina Adema ontvangt worden verzameld. Het kabinet van de commissaris maakt dan een overzicht van hoeveel sollicitanten er zijn, wat de man/vrouw verhouding is en of er sprake is van politieke ervaring.

‘Brandschoon’ zijn

Alle sollicitanten worden doorgelicht. Zowel zichtbaar als onzichtbaar. De commissaris en haar team verzamelt inlichtingen bij de provincie en de gemeente. Ook het Ministerie van Justitie en Veiligheid duikt in je achtergrond, omdat de burgemeester ‘brandschoon’ moet zijn. Aan het einde van de rit wordt de uiteindelijke kandidaat doorgelicht door de AIVD en de Belastingdienst.

Alle sollicitanten ontvangen van de commissaris een brief met daarin de procedure inclusief tijdspad, informatie over de gemeente, een verslag van de overdracht van de profielschets en wie er in de vertrouwenscommissie zitten. Ook krijgen zij een uitnodiging voor een sollicitatiegesprek in december 2022 en januari 2023 met de commissaris en haar kabinetschef. In principe wordt iedereen dit solliciteert uitgenodigd.

Vertrouwenscommissie

Aan de hand van de sollicitatiegesprekken wordt een beeld geschetst van de kandidaten, die nu in gesprek gaan met de vertrouwenscommissie in het provinciehuis. De commissaris en de vertrouwenscommissie gaan dan met elkaar in gesprek om een selectie te maken.

De vertrouwenscommissie krijgt nu de belangrijke taak om achter gesloten deuren een voordracht te doen. Zij kiezen een nummer één en een nummer twee. Dit gebeurt met een geheime stemming. De naam van de nummer één wordt dan bekend gemaakt. Dan zitten we inmiddels in februari 2023. De nummer twee zal dan fungeren als back-up kandidaat.

Benoeming

De naam van kandidaat één en een verslag van de procedure gaat dan richting de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De kandidaat wordt uitgenodigd voor een gesprek met de minister. In zeldzame gevallen wordt ook kandidaat twee uitgenodigd en uiteindelijk gekozen door de minister. De koning zal de benoeming uiteindelijk bekrachtigen.

Als dat hele traject doorlopen is, zal de voordracht plaatsvinden en mag je jezelf officieel burgemeester van Son en Breugel noemen. Met een bijpassend feestje natuurlijk. Je bent dan officieel voor zes jaar benoemd, waarna de procedure voor een eventuele herbenoeming plaats zal vinden.

Solliciteren

Lijkt het je wat om burgemeester van Son en Breugel te worden? Solliciteren kan tot uiterlijk 9 november 2022 via email (burgemeestersaangelegenheden@brabant.nl) of of telefonisch (06-52794333, 06-18303119). Sollicitatiebrieven dienen te worden gericht aan Zijne Majesteit de Koning. Het wordt op prijs gesteld als sollicitanten een recente pasfoto bij de brief voegen. Op de enveloppe moeten de woorden “Kabinet” en “Vertrouwelijk” worden gemeld.

En mocht je graag willen weten hoe jouw week er ongeveer uit kan komen te zien als je benoemd bent, dan legt de voorzitter van de vertrouwenscommissie het graag je uit.