Son en Breugel breidt laadinfrastructuur voor elektrisch rijden uit

auto elektrisch electrische tesla
Foto: Pixabay CC0

Met deelname aan het project Slim Laden komt de gemeente Son en Breugel tegemoet aan de groeiende vraag naar laadpalen voor elektrische auto’s.

De gemeente realiseert in het kader van haar duurzaamheidsdoelstellingen in drie jaar 12 extra laadpalen op strategische locaties in onze gemeente. Daarmee wordt het voor een breed publiek optimaal mogelijk gemaakt om elektrisch te rijden.

Het programma Slim Laden beoogt om het netwerk van publieke laadpalen in Noord­Brabant drastisch uit te breiden en het onderhoud contractueel centraal te regelen onder de regie van de provincie. Son en Breugel sluit zich bij dit programma aan.

Samen sterker, samen duurzamer

De groei van elektrisch vervoer (EV) in een duurzame samenleving zorgt voor een toenemende behoefte aan publieke laadinfrastructuur. De realisatie daarvan is complex en kostbaar. De Provincie Noord­Brabant organiseert daarom een Europese aanbesteding om 1.000 nieuwe laadpalen voor elektrische auto’s in de provincie te realiseren en aan welke aanbesteding gemeenten kunnen deelnemen.

In de overeenkomst met de provincie Noord­Brabant wordt de aanbesteding, realisatie, exploitatie en beheer van de publiek toegankelijke elektrische laadinfrastructuur (laadpalen) gedurende de looptijd van de concessieovereenkomst geregeld.


Lees meer berichten van de gemeente en elektrisch rijden

Post article

Post article