Zoek
Sluit dit zoekvak.

Son en Breugel loopt voorop in energietransitie

Son en Breugel loopt voorop in energietransitie
Foto: Pixabay CC0

Vandaag heeft Provincie Noord-Brabant het rapport ‘Energietransitie Noord Brabant’ openbaar gemaakt.

Gedeputeerde Staten roepen Brabantse gemeenten daarin op om energietransitie als thema op te nemen in de coalitieakkoorden die de komende weken worden gesloten. ‘Samenwerkingskracht van overheden is daarbij een eerste vereiste’ aldus onderzoeksbureau Panteia in hun rapport.

De gemeente Son en Breugel herkent de conclusies van het rapport en is verheugd dat de initiatieven in onze gemeenschap worden genoemd als voorbeelden voor pro-actief transitiebeleid. Wethouder Tom van den Nieuwenhuijzen: “Ik ben blij met deze erkenning van ons duurzaamheidsbeleid en hoop dat we met een volgend college deze voortvarendheid kunnen vasthouden’.

Als kleine gemeente trekken gemeenteraad, bestuurders en de gemeentelijke organisatie al vele jaren samen met inwoners, ondernemers en regionale partijen actief op om onze duurzaamheidsdoelstellingen te behalen.

Samen met lokale initiatieven als ‘Wat we doen is Groen’ en Duurzaam Wonen en door het werken aan een Greendeal met de bedrijven op Ekkersrijt hebben we de energietransitie al jaren als speerpunt van ons beleid. De gemeente verbindt waar mogelijk partijen om de te nemen stappen mogelijk te maken, zorgt voor kennis en infrastructuur en is trekker van duurzaamheidsinitiatieven.

Door een goede lokale en regionale samenwerking en het hoge ambitieniveau dat de lokale politiek, bestuurders en bevlogen ambtenaren stellen aan de uitvoering van de doelstellingen hebben we onze organisatie klaargemaakt om onze klimaatdoelstellingen in 2020 en 2030 te realiseren.

College van burgemeester en wethouders onderschrijft de doelstelling van Gedeputeerde Staten om de energietransitie op te nemen in de coalitieakkoorden die de komende weken gesloten gaan worden en is altijd bereid om samen met de Brabantse gemeenten hierin de samenwerking te zoeken.

Neem dan contact met ons.