Sonniuswijk onderdeel van zoekgebied voor 30.000 nieuwe woningen

Luchtfoto Sonniuswijk met de A50 en tankstation Sonse Heide
Foto: Ons Son en Breugel
Nieuws

De Sonniuswijk is in beeld als onderdeel van een grote bouwlocatie voor nieuwe woningen, strekkend tot aan het oosten van Oirschot.

Nederland staat voor een grote opgave. De komende tien jaar moeten er één miljoen huizen toe worden gevoegd aan het totale landelijke woningaanbod. Het Economisch Instituut voor de Bouw is op zoek gegaan naar locaties waar deze huizen zouden kunnen komen. In Noord-Brabant is er specifiek gekeken naar bouwlocaties op het platteland die geen onderdeel uitmaken van beschermd nationaal landschap. In onze provincie moeten in totaal 150.000 nieuwe woningen komen.

Het landelijke gebied tussen Oirschot en Son en Breugel is hierbij onderzocht. “Op sommige plekken binnen het zoekgebied is al bebouwing aanwezig, maar het bestaat voor het grootste deel uit weiland,” staat in het rapport van de EIB. “Het zoekgebied (…) heeft een oppervlakte van ongeveer 4000 hectare.” Voordelen van bouwen op deze locatie is de nabijheid van het stedelijke gebied Eindhoven, de uitstekende infrastructurele ontsluiting en het ontbreken van Natura2000 gebieden in het zoekgebied.

Geprojecteerde zoekgebied in Sonniuswijk
Het zoekgebied tussen Oirschot en Son en Breugel (afbeelding: Economisch Instituut voor de Bouw)

30.000 woningen

Volgens het rapport zou de woningbouw aan moeten sluiten op de woningvraag van de regio. “Woningbouw zal in dit gebied goed moeten worden ingepast in het landschap waarbij rekening wordt gehouden met de kleine natuurgebieden in het gebied. Om hier recht aan te doen zal slechts 30% van het zoekgebied worden benut voor woningbouw.” Het totale bebouwde oppervlak van het 4000 hectare grote zoekgebied zou 1200 hectare moeten worden, goed voor 30.000 woningen.

Naast ‘Eindhoven Noord’ zoals dit zoekgebied genoemd is zijn er nog twee locaties in beeld. Zoekgebied ‘Den Bosch Oost’ tussen Den Bosch en Oss moet in totaal 29.500 nieuwe woningen opleveren. Zoekgebied ‘Breda Oost’ is opgedeeld in twee gebieden ten oosten van Breda en ten westen van Tilburg. Deze locaties moeten in totaal 25.500 woningen op gaan leveren. Beide zoekgebieden vallen in “groene woongebieden.”

Sonniuswijk ook in beeld voor energietransitie

Sonniuswijk is niet alleen in trek voor woningbouw. Voor de energietransitie is het agrarische gebied ten noorden van Son en Breugel ook nadrukkelijk in beeld. In het gebied moeten zonneweides komen met zonnepanelen. Ook zijn twee grote windmolens net over de dorpsgrens in Best opgenomen in het plan RES 1.0.

Post article

Post article