Sporthal de Landing blijft zorgenkindje, onderzoek naar dak nodig

Sporthal de Landing
Foto: Ons Son en Breugel

Er komt een onderzoek naar het dak van sporthal de Landing om lekken op te lossen en te kijken of er zonnepanelen op kunnen.

Het dak van sporthal de Landing lekt regelmatig. Bij stevige regenval in combinatie met wind weet water de sporthal binnen te dringen. “Omdat het dak bij stevige regenval in combinatie met wind regelmatig lekt, leidt dat tot overlast bij de gebruikers en de exploitant,” zegt het college van burgemeester en wethouders.

De aannemer garandeert de waterdichtheid van het dak en dicht kieren met kit. De kieren ontstaan door dakdelen die elkaar niet afdoende overlappen. Dit echter een tijdelijke oplossing.

Onderzoek

De firma Strukton heeft in juli de opdracht gekregen om het dak van de sporthal te onderzoeken. Het onderzoek omvat de eerste fase van de advieswerkzaamheden voor de bouwkundige- en installatietechnische werkzaamheden voor de renovatie van het dak

Het college: “In het onderzoek van Strukton zal ook gekeken worden naar de mogelijkheden voor het aanbrengen van zonnepanelen om aan onze klimaatdoelstellingen te voldoen. Op basis van het onderzoek van Strukton maken we een (financiële) afweging of het dak vernieuwd dient te worden of dat het wordt hersteld.”

WKO en plafondplaten

Bijkomend probleem is de warmte-koude-opslag (WKO). In 2025/2026 dient volgens de onderhoudsplanning een deel van de WKO van de Landing te worden vervangen. Dit kan alleen via het dak. Ook dienen de plafondplaten, die volgens gebruikers hinderlijk in de weg liggen in de sporthal, teruggehangen te worden aan het dak.

Post article

Post article