Zoek
Sluit dit zoekvak.

Steven Elders (D66) wil de kernvakkenregeling schrappen

Steven Elders (D66) wil de kernvakkenregeling schrappen
Foto: Steven Elders

Afgelopen zaterdag had D66 haar landelijke verkiezings- en jubileumcongres in de Amsterdamse RAI. Hier werd onder andere het verkiezingsprogramma vastgesteld aan de hand van amendementen die werden behandeld door het congres. Het amendement van de zeventienjarige Steven Elders werd door het congres aangenomen.

“De huidige kernvakkenregeling belemmert te veel het eigen talent van leerlingen. Het is zonde om leerlingen die voldoende scoren toch te laten zitten op bepaalde vakken. Iedereen heeft zijn eigen talenten en sterke kanten. Als middelbare scholier zie ik zelf dat de kernvakkenregeling een struikelblok vormt. ” Met deze woorden vulde Elders zijn krappe dertig seconden verdediging in, want er moesten ook nog bijna tweehonderd andere amendementen behandeld worden.

De kernvakkenregeling houdt in dat leerlingen op de havo en het vwo maximaal één vijf mogen halen als eindcijfer bij de vakken wiskunde, Engels en Nederlands. Als aan deze regel niet wordt voldaan blijf je zitten of ben je gezakt. Elders: “Het schrappen van deze regeling betekent dat leerlingen met ontzettend potentieel, met misschien minder talent voor bijvoorbeeld wiskunde, meer kansen en mogelijkheden krijgen binnen het onderwijs. Leren stopt namelijk niet bij het voorgezet onderwijs. Het is te ridicuul dat je voor alle andere vakken een tien gemiddeld zou kunnen staan en dat je dan toch zou zakken, compenseren is namelijk ook niet mogelijk.”

Nadat het congres haar opmerkingen mocht plaatsen op het amendement van de zeventienjarige havo scholier uit Son en Breugel (die al sinds zijn dertiende lid is van D66) mocht hij nog een vijftien seconde durende afronding geven. Hierna werd het voorstel in stemming gebracht en konden alle leden in de plenaire zaal van de RAI door middel van digitaal stemmen hun mening uitbrengen. Het amendement werd uiteindelijk met zestig procent van de stemmen aangenomen en D66 zal het dus gaan opnemen in haar programma voor de Tweede Kamerverkiezingen in 2017.

Lees meer over Steven Elders


 Neem dan contact met ons op.