Straatjuwelen weghalen of laten staan is “kiezen tussen twee kwaden”

Straatjuwelen in de Boslaan met een 30-kilometerbord
Foto: Ons Son en Breugel
Nieuws

De gewraakte straatjuwelen weghalen kan, maar verbetert dat ook de verkeerssituatie in het oost-west tracé? Met dat dilemma worstelt de gemeenteraad.

De gemeenteraad is sinds het plaatsen van de zogenaamde straatjuwelen al kritisch. Maar er echt iets aan doen, dat liet op zich wachten. De straatjuwelen werden geplaatst op het oost-west tracé om het verkeer te remmen, de route minder aantrekkelijk te maken voor gemotoriseerd verkeer en beter te kunnen handhaven. Het verkeer remmen slaagde enkele procenten, het is nog altijd druk tussen Boslaan en Eind en volgens de wethouder is er in totaal al nul keer gehandhaafd (ondanks aankondiging). Daarnaast liepen fietsers letsel op, worden er flinke kosten gemaakt door schades en aanpassingen en wordt zelfs de politie ingeschakeld om bij de media persoonsgegevens te verkrijgen.

Met deze wapenfeiten diende Remco Heeren (Dorpsvisie) een motie in om de straatjuwelen weg te halen tot er een beter alternatief is. Maar ook hij is zich bewust van de gevolgen van het weghalen. “Het is kiezen tussen twee kwaden,” was zijn conclusie. Weghalen betekent ruim baan voor automobilisten, laten staan betekent slalommend verkeer met de inmiddels bekende gevolgen. “Maar iets doen is beter dan niets,” voegde Joris van Dam (PvdA-GroenLinks) toe. “We hebben nu te maken met piepende en optrekkende auto’s, het fijnstof kom door de brievenbus binnen,” liet José Goossens (Dorpsbelang) weten.

Wethouder Jan Boersma snapt de aarzelingen van de gemeenteraad. Maar in gesprekken met inwoners in de Wilhelminalaan en Eind hoorde de wethouder dat zij heel blij zijn met de straatjuwelen. Iedere reductie van snelheid is meegenomen. Een alternatief, zoals een herindeling van het traject om er een volwaardige 30 kilometerweg van te maken, is een kostbare aangelegenheid. Dat staat de begroting met rode cijfers niet toe op de korte termijn. De wethouder wil graag met omwonenden, automobilisten, fietsers en voetgangers in discussie gaan om tot een goed alternatief te komen, met de motie in zijn achterzak.

Wat betreft handhaving was de wethouder duidelijk: BOA’s kunnen niet zelfstandig op het tracé controleren op snelheid. Daarnaast kampt te politie met personeelstekorten, waardoor zij minder vaak kunnen controleren dan gewenst. Als zij dan controleren, is dit op de Planetenlaan of de Bestseweg. De inkomsten verdwijnen dan wel in de staatskas, niet de gemeentekas. De wethouder gaat nogmaals met de politie het gesprek aan om meer te gaan controleren op de knelpunten waar het volgens de gemeenteraad nodig is, zoals het oost-west tracé.

Post article

Post article