Straatverzamelplaatsen in ’t Harde Ven voor te smalle straatjes

Gemeente en Baetsen verder met afvalscheiding aan huis en milieustraat
Foto: Ons Son en Breugel

Vuilniswagens van Blink hebben moeite om de nauwe straten in ’t Harde Ven door te rijden, dus oppert de gemeente met een oplossing: straatverzamelplaatsen.

Vrachtwagens hebben moeite om in bepaalde nauwe straten in ’t Harde Veen vuilnis op te halen. Door smalle straatjes waar soms ook auto’s geparkeerd staan kunnen vuilniswagens niet door de straten maneuvreren. “De problematiek speelt al jaren,” zegt de gemeente in antwoorden op vragen van Dorpsbelang, “ruim voordat de gemeente is toegetreden tot Blink.”

“Vanuit Blink zijn er nadrukkelijke signalen gekomen dat het een uitdaging is om de inzameling te organiseren. Daarnaast zijn er meerdere inwoners die schade hebben ondervonden, niet enkel omdat de straat te smal is bij geparkeerde auto’s, maar ook door bochten die te nauw zijn voor een inzamelvoertuig. Zo is er een inwoner die hierdoor al minimaal driemaal schade heeft gehad aan de tuinomheining.”

Straatverzamelplaatsen

De gemeente ging op 1 december 2022 in gesprek met buurtbewoners van ’t Harde Ven. De oplossing die de gemeente voor ogen ziet, is om bij meer dan 25 straten het vuilnis op beoogde straatverzamelplaatsen op te halen. Bewoners zetten hun afvalbakken dan aan het begin of einde van de straat, zodat vrachtwagens de straat niet in hoeven te rijden.

“De buurt was constructief kritisch, maar begreep in grote meerderheid dat er een oplossing nodig is. De gemeente gaat nu aan de slag met de verdere uitwerking. Er is afgesproken dat we in het eerste kanaal via een bewonersbrief over de verdere invulling informeren.” Er is volgens de gemeente nog geen onomkeerbaar besluit genomen, dus wijzigingen in het plan zijn nog mogelijk.

Meer maatregelen

Naast de beoogde straatverzamelplaatsen worden ook andere maatregelen getroffen om inzameling van afval gemakkelijker te maken in ’t Harde Ven. Voor de locaties waar er onvoldoende ruimte is op het bestaande trottoir zal extra ruimte gecreëeren worden. Snoeien van het groen lost volgens de gemeente het probleem niet op. “Om ruimte te creëren moet de groenstructuur intensief gesnoeid worden.”

De gemeente is in overleg met een deel van de getroffen straten al op proef bezig met de beoogde nieuwe aanpak. “In de Witsenstraat is dit al sinds juni 2022 officieel de afspraak en verloopt de inzameling goed. In een aantal andere straten weten we dat het onofficieel al langer op deze manier gebeurt.”

Getroffen straten

 • Tooropstraat
 • Frans Halsstraat
 • Jacob Marisstraat
 • Rubensstraat
 • Mesdagstraat
 • Vermeerstraat
 • Witsenstraat
 • Van Goyenstraat
 • Breitnerstraat
 • Paulus Potterstraat
 • Potgieterstraat
 • Bilderdijkstraat
 • Brederodestraat
 • Huygensstraat
 • Heijermansstraat
 • Gorterstraat
 • Beetstraat
 • Tollenstraat
 • Perkstraat
 • Couperusstraat
 • Staringstraat
 • Van Lennepstraat
 • Van Eedenstraat
 • Van Looijstraat
 • Van Schendelstraat
 • De Bazelstraat
 • De Klerkstraat

Post article

Post article