Search
Close this search box.

Subsidies in 2023: wie krijgt wat in Son en Breugel?

Vallende euro's
Foto: Pexels CC0

De hoeveelheid subsidies in Son en Breugel stijgt dit jaar met 13%, maar het zijn vijf organisaties die 97% van die stijging voor haar rekening nemen. Wij hebben de lijst met subsidies voor 2023 voor je op een rijtje gezet.

In totaal geeft Son en Breugel in 2023 2.928.410 euro aan jaarlijkse subsidies uit aan organisaties die werkzaam zijn in het dorp. Dat blijkt uit de meerjarenbegroting 2023-2026 van de gemeente Son en Breugel. In 2022 was dat nog 2.582.105 euro, waarmee de subsidiepot groeit met 346.305 euro. Er is ook nog een potje van 15.000 euro voor eenmalige subsidies.

Opvallend is dat vooral de professionele organisaties flink de plus in gaan. LEVgroep (85.218 euro), Lumens (115.725 euro), Bibliotheek Dommeldal (35.485 euro), Mee de Meent Groep (77.160 euro) en GGzE de Boei (23.895 euro) zijn samen goed voor 337.483 euro. Daarmee zijn deze vijf organisaties goed voor 97,5% van de stijging in totale subsidiestijging in 2023.

Uitbreiding jeugdzorg

De gemeente heeft wel een verklaring voor deze stijging. “Vanaf 2022 vindt er een uitbreiding plaats voor de formatie voor jeugdzorg in de vorm van jeugdconsulenten en een gedragsdeskundige, dit conform het bedrijfsplan van het CMD. Deze extra formatieplaatsen worden ingevuld door de professionele organisaties de LEVgroep, Lumens, MEE en GGZE.” De bibliotheek ontvangt meer subsidie voor het Taalhuis en het in stand houden van het Informatiepunt Digitale Overheid.

De overige, kleinere organisaties in Son en Breugel blijven grotendeels evenveel subsidie ontvangen als het jaar ervoor. Lazy Sonnie Afternoon en Buurtvereniging Kanaalstraat zijn nieuwkomers op de lijst, terwijl Son’s Musical en Operettekoor juist in 2023 geen subsidie lijkt te ontvangen.

Professionele organisaties

Organisatie20222023Verschil
LEVgroep€ 752.019€ 837.237+ € 85.218
Lumens€ 413.759€ 529.484+ € 115.725
Bibliotheek Dommeldal€ 365.383€ 400.868+ € 35.485
MEE de Meent Groep€ 187.421€ 264.581+ € 77.160
GGzE de Boei€ 72.102€ 95.997+ € 23.895
Stichting Leergeld€ 54.432€ 54.432€ 0
Jongerencentrum Oase€ 17.322€ 17.261– € 61
Stichting Vestzaktheater€ 142.233€ 144.260+ € 2.028
Harmonie Pro Honore€ 10.630€ 10.626– € 4
I.V.N.€ 10.143€ 10.252+ € 110
Carrousel€ 3.116€ 967– € 2.149
Slachtofferhulp€ 5.716€ 5.950+ € 234
Stichting MeeDoen Werkt€ 70.898€ 70.898€ 0
Stichting MeeDoen S&B€ 2.790€ 3.200+ € 410
Alzheimer Nederland€ 1.055€ 1.265+ € 210
Stichting Vrijwillige Mantelzorg€ 2.300€ 2.300€ 0
Radio Son en Breugel€ 9.500€ 10.586+ € 1.086

Sport- en scoutingorganisaties

Organisatie20222023Verschil
Scouting Dutmella€ 22.666€ 22.422– € 244
Scouting Bekkersgroep€ 12.730€ 12.672– € 58
Voetbalvereniging SBC€ 46.430€ 47.310+ € 880
Hockeyvereniging HTC Son€ 9.773€ 9.888+ € 115
HTC Son Tennis€ 3.380€ 3.456+ € 76
Tennisvereniging Son en Breugel€ 4.152€ 4.084– € 68
Tennisvereniging Pieter Brueghel€ 3.806€ 3.670– € 136
Korfbalvereniging De Corridor€ 7.888€ 7.264– € 624
Badmintonclub Scarabee€ 7.444€ 7.522+ € 78
Volleybalclub Pieter Brueghel€ 6.317€ 6.373+ € 55
Handbalvereniging Apollo€ 14.015€ 14.289+ € 274
Show- en dansvereniging Avanti€ 1.980€ 1.816– € 164
Boksvereniging Xhofleer-Weber€ 6.091€ 6.463+ € 372
Gymnastiekvereniging Dioscuri€ 2.840€ 2.814– € 26

Sociaal-culturele organisaties

Organisatie20222023Verschil
Vrouwenvereniging Scala€ 500€ 500€ 0
Vestzakkomedie€ 1.000€ 1.000€ 0
Stichting Gemeenschapsvoorziening Gentiaan€ 26.249€ 26.747+ € 499
Katholieke Vrouwen Beweging Son en Breugel€ 500€ 500€ 0
VrouwAktief€ 500€ 500€ 0
KBO Son€ 1.000€ 1.000€ 0
De boerderij Breugel€ 105.436€ 106.802+ € 1.366
Toneelgroep Maan€ 1.000€ 1.000€ 0
Heemkundekring ”Son en Breugel”€ 1.000€ 2.119+ € 1.119
DichtBij€ 500€ 500€ 0
Hoi-Huis€ 6.000€ 7.000+ € 1000
Smartlappenkoor Rawazzi€ 1.000€ 1.000€ 0
Vereniging Vrouwencontact Son & Breugel€ 500€ 500€ 0
Son’s Musical en Operettekoor€ 1.000€ 0– € 1000
Sons Kamerkoor€ 1.000€ 1.000€ 0
Stichting Vrienden van de Beiaard€ 5.000€ 5.000€ 0
Zangvereniging Een van Zin€ 1.000€ 1.000€ 0
Theaterkoor Sincère€ 1.000€ 1.000€ 0
PVGE€ 5.000€ 5.000€ 0
KBO Breugel€ 1.000€ 1.000€ 0

Zorg- en maatschappelijke organisaties

Organisatie20222023Verschil
Adviesraad Sociaal Domein€ 8.350€ 8.509+ € 159
Senioren Raad Son en Breugel€ 6.500€ 6.500€ 0
Stichting C&G platform€ 1.500€ 1.500€ 0
St. Belangenbehartiging Mantelzorgers Son en Breugel€ 1.500€ 1.500€ 0
Stichting 2109€ 1.000€ 1.000€ 0
Stichting Voedselbank Best e.o.€ 5.000€ 5.000€ 0
Zonnebloem afdeling Son en Breugel€ 1.000€ 1.000€ 0
Buurtbusvereniging Nuenen-Best€ 1.000€ 1.000€ 0
Madelief Bijna Thuis Huis€ 1.000€ 1.000€ 0
Stichting Goud voor Oud€ 1.000€ 1.000€ 0
EHBO vereniging€ 1.000€ 1.000€ 0
Stichting Vier het Leven€ 1.000€ 1.000€ 0
Stichting HartSave€ 1.000€ 1.000€ 0
Stichting Doorpakken Wonen€ 1.000€ 1.000€ 0
Differend Bewegen op maat€ 1.000€ 1.000€ 0

Evenementen

Organisatie20222023Verschil
BACK commissie€ 4.100€ 4.100€ 0
Stichting Sixties-Seventies€ 325€ 325€ 0
Stichting Kinderactiviteiten Son en Breugel€ 2.750€ 2.750€ 0
Stichting Sint Nicolaascomité€ 2.800€ 2.800€ 0
Stichting Giggut!?€ 2.000€ 2.000€ 0
Stichting Breugels Festijn€ 4.000€ 4.000€ 0
Breugelse rommeldag€ 889€ 889€ 0
Stichting Oranjeviering Son en Breugel€ 7.800€ 7.800€ 0
Buurtvereniging Kanaalstraat€ 0€ 500+ € 500
Sonny Lazy Afternoon€ 0€ 1.000+ € 1.000
Son en Breugel Verbindt€ 94.075€ 95.862+ € 1.787

Aan dit overzicht met subsidies kunnen geen rechten worden ontleend.