Systeem voor afkoppelen in Son en Breugel pilot voor heel Nederland

Systeem voor afkoppelen in Son en Breugel pilot voor heel Nederland
Foto: Ons Son en Breugel

Door hemelwaterafvoer en rioolwaterafvoer apart te belasten en afkoppelen te stimuleren, kan Son en Breugel het schoolvoorbeeld worden voor heel Nederland.

Son en Breugel gaat hemelwater en rioolwater scheiden voor een klimaatbestendige leefomgeving. Hemelwater is van nature al schoon en belast onze riolen (die wel vies zijn) overmatig: 70% van ons rioolwater is hemelwater. Door het scheiden worden waterzuiveringsinstallaties minder zwaar belast, qua druk en qua kosten. ’t Zand, Sonniuspark, Ekkersrijt en het buitengebied zijn inmiddels al voorzien van een gescheiden systeem. In andere wijken valt nog veel te winnen.

Het kostte wethouder Tom van den Nieuwenhuijzen twee jaar om met een plan te komen. Overleg met de gemeenteraad en betrokken partijen zoals Brabant Water en Waterschap de Dommel was nodig om met een gedegen voorstel richting de burgers en bedrijven te gaan. Het resultaat is, naast de bestaande subsidieregeling van 300 euro voor het afkoppelen van de voor- en zijkant van het huis, een differentiatie in de rioolheffing.

De rioolheffing (gemiddeld zo’n 150 euro per jaar per huishouden) gaat volgens de wethouder aanzienlijk omlaag. Daarnaast komt een tweede heffing voor hemelwater van 50 euro voor pandeigenaren. Degene die aantoonbaar 100% afkoppelen hoeven vanaf 2020 tien jaar lang deze heffing niet te betalen. Wie van de afkoppelingssubsidie gebruik maakt en aantoonbaar afkoppelt, kan in totaal voor zo’n 800 euro gestimuleerd worden door de gemeente.

In 2019 zal de gemeente van start gaan om de inwoners van Son en Breugel actief te informeren, onder andere via persoonlijke brieven. Wie zich meldt bij de gemeente met het feit dat hun huis afgekoppeld is, zal op afspraak controle krijgen om te zien of er daadwerkelijk afgekoppeld is.

Afkoppelen pilot voor heel Nederland

De VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) houdt het ambitieuze project goed in de gaten. Het project kan als schoolvoorbeeld kunnen gaan dienen voor alle gemeentes in Nederland die worstelen met afkoppeling en hemelwaterafvoer, zij het met een ‘colour locale’. Eerdere projecten in Venlo en Enschede waren volgens Tom van de Nieuwenhuijzen minder succesvol. Ook Waterschap de Dommel houdt volgens de wethouder het project goed in de gaten.

Op dit moment zijn er naar schatting 1500 percelen en objecten afgekoppeld van het regenwaterriool. Met het invoeren van tariefdifferentiatie verwacht de gemeente over tien jaar tweederde van alle aansluiting ook hebben afgekoppeld. Bewoners van sociale huurwoningen van wooncorporatie ‘Thuis worden meegenomen in het afkoppelingstraject: hierover heeft de gemeente al afspraken gemaakt.

Post article

Post article