Zoek
Sluit dit zoekvak.

Themapagina: de bestuurlijke toekomst van Son en Breugel

Themapagina: de bestuurlijke toekomst van Son en Breugel
Foto: Gemeente Son en Breugel

Wij nodigen u uit uw mening te geven: Spreek je uit over de bestuurlijke toekomst van Son en Breugel! De gemeenteraad wil met de gemeenschap van Son en Breugel in gesprek om te bepalen met welke bestuurlijke vorm de gemeenschap het beste is gediend.

Son en Breugel Spreek je uit!

U bent van harte welkom bij een van onze twee algemene bijeenkomsten. Om zoveel mogelijk mensen in de gelegenheid te stellen om mee te praten hebben we voor een avonden een middagbijeenkomst gekozen. Iedereen die een binding heeft met Son en Breugel als inwoner, verenigingslid, ondernemer en of instelling en een bijdrage kan leveren mag deelnemen aan het gesprek.

 

Waar en wanneer?

De algemene bijeenkomsten zijn op:

  • Woensdagavond 5 april in De Bongerd, Asteroïdenlaan 2 in Breugel: van 19:30 uur – 22:00 uur. De zaal is open vanaf 19:00 uur
  • Donderdagmiddag 6 april in Het Vestzaktheater, Kerkstraat 2 in Son: van 14:00 – 16:30 uur. De zaal is open vanaf 13:30 uur

 

Programma

Tijdens de algemene bijeenkomst krijgt u een toelichting op de recente ontwikkelingen en gaan we in op veel gestelde vragen. Daarna gaan we naar verschillende gesprektafels. Aan iedere tafel luisteren we naar uw meningen, vragen en opmerkingen. De bijeenkomsten worden geleid door inwoner en voormalig raadslid de heer Rob Conijn. De heer Conijn is secretaris van de raad van bestuur van de GGZ Oost Brabant en maatschappelijk actief in onze gemeente. De heer Jan Waalen, bekend als redacteur en verslaggever bij o.a. Omroep Brabant, zal als interviewer tijdens de bijeenkomst in gesprek gaan met de aanwezigen.

 

Belang van gesprekken

De Provincie Noord-Brabant heeft Son en Breugel gevraagd om vóór 1 juli 2017 tot een breed gedragen visie te komen
op de bestuurlijke toekomst. Het is belangrijk dat we een zorgvuldig proces volgen waarbij we u allen de ruimte geven voor een goede inbreng. Kwaliteit en een gedragen besluit
zijn hierbij belangrijker dan tijd. Uw mening weegt mee in het besluitvormingsproces. De algemene bijeenkomsten zijn een onderdeel van een breder programma waarmee we u willen informeren en het gesprek willen aangaan. Het bestuur van Son en Breugel vindt het belangrijk dat haar samenleving, haar gemeenschap duidelijkheid krijgt over waarom het nodig is een keuze te maken. Bovendien krijgen de raadsleden nog meer inzicht in wat er leeft in het dorp, zodat zij een weloverwogen besluit kunnen nemen over een toekomstige bestuurlijke vorm.

 

Spreekt u ons ook?

Voor de organisatie is het prettig om te weten op hoeveel deelnemers we kunnen rekenen op de bijeenkomsten op 5 en 6 april. Aanmelden kan via spreekjeuit@sonenbreugel.nl met de vermelding van de bijeenkomst op de gewenste datum of telefonisch via (0499) 491491 met projectleider Eef Mengers.

 


Son en Breugel is een dorp met veel groen in de woonwijken en met natuur- gebieden in de directe omgeving.We kennen een sterke sociale binding en er zijn vele ontmoetingen voor jong en oud; De diverse evenementen worden goed bezocht. De verenigingen zijn zeer actief vooral dankzij de inzet van vele vrijwilli- gers. Er zijn voorzieningen zoals winkels, gezondheidscentra, sportvelden en cul- tuur. Op economisch vlak dragen we bij aan de sterke regionale ontwikkelingen. De vraag is welke bestuurlijke aansturing het beste past om deze kwaliteiten in de toekomst te houden of te verbeteren.

 


 


Wat is onze bestuurlijke toekomst?

We gaan met u in gesprek over de verschillende keuzes. Is zelfstandigheid een realistische keuze? Kiezen we voor een fusie met Nuenen? Of worden we een onderdeel van Eindhoven? De gemeenteraad luistert en heeft uw mening nodig om een besluit te kunnen nemen over de toekomst van Son en Breugel.

 

Dorp of stad?

Wanneer we kijken naar de drie scenario’s waaruit wij gaan kiezen, spelen feiten en cijfers een rol, maar zeker ook het gevoel dat we hebben bij de een of de ander.Wat zijn nu de verschillen en overeenkomsten die ons het meest opvallen? Burgemeester Hans Gaillard geeft een eerste aanzet in de discussie.

 

Sprong naar de stad

“Als we voor Eindhoven kiezen kan het een voordeel zijn omdat we dan meer menskracht in huis krijgen dan bij een kleine gemeente zoals we nu zijn. Er zijn meer mensen in dienst die het werk kunnen verzetten. Je bent een onderdeel van een stad, die nationaal en internationaal aan de weg tim- mert. Daartegenover staat wel dat inwoners minder invloed krijgen op het gemeentelijk beleid en op de dienstverlening. De gemeente staat meer op afstand en daardoor worden de contacten tussen inwoner en bestuur vaker een relatie waarin je elkaars gezicht niet kent, en daardoor anoniemer.”

 

Samengaan in de stadsrand

“Met onze dorpskernen en bevolkingssamen- stelling lijken Nuenen en Son en Breugel meer op elkaar dan we op het eerste gezicht denken. We werken al sinds 2004 samen met Nuenen; samengaan betekent een doorontwikkeling van deze samenwerking. Met 40.000 inwoners kun- nen we beter opkomen voor onze belangen en dorpse waarden in de regio. Als we kijken naar de woonlasten in Nuenen dan zien we dat die hoger zijn. We verwachten dat dat vooralsnog zal leiden tot hogere woonlasten voor inwoners van Son en Breugel. Mijn inzet zou zijn dat de woon- lasten voor Nuenen naar ons niveau gaan”.

 

Dorp aan de Dommel

“Als we niet kiezen voor een fusie en zelfstandig willen blijven, zal de invloed van de inwoners op de gemeente gelijk blijven. En als Son en Breugel een netwerkgemeente wordt, wordt deze invloed mogelijk zelfs groter. Aangezien de gemeente dan meer een partner wordt in de gesprekken en de gemeenschap meer zelf zal gaan oppakken. Het betekent ook dat we een onzekere toekomst hebben omdat het de vraag is hoe lang je als kleine zelfstandige gemeente kan opereren. De kosten van zelfstandigheid, zonder de samenwerking met Nuenen, zullen op termijn een rol spelen.Voor schaalvergroting is Eindhoven dan volgens de provincie nog het enige alternatief”.

 


Son en Breugel maakt onderdeel uit van het Stedelijk Gebied Eindhoven. Dit is de gemeente Eindhoven, de randgemeenten en de gemeente Helmond. Een aantal ge- meentelijke taken wordt regionaal ingevuld, denk aan de aantallen woningen die je mag bouwen. Bij de discussie over wel of niet samengaan met een andere gemeente, speelt mee wat we op regionaal vlak kunnen bereiken door samen te werken.

 


Contact

Wij willen graag van u horen hoe we ons verder moeten gaan ontwikkelen. U kunt uw reactie telefonisch doorgeven via 0499 – 491491, e-mailen naar spreekjeuit@sonenbreugel.nl of laat een bericht achter op ons Twitteraccount of Facebookpagina met #spreekjeuitSenB. We nemen de reacties dan mee in de gesprekken op 5 en 6 april.

 

 

Deze themapagina is opgesteld door de gemeente. Zelf ook een persbericht, advertorial of redactioneel stuk plaatsen op Ons Son en Breugel? Neem dan contact met ons op.


In plaats van dit bericht liever jouw nieuwsbericht gelezen?

Hier had jouw nieuwsbericht kunnen staanWij zitten klaar om je berichtje te ontvangen en waar nodig te helpen om jouw bericht perfect te maken voor publicatie.