Search
Close this search box.

Themapagina: het centrumplan

Themapagina: het centrumplan centrum
Foto: Ons Son en Breugel

THEMAPAGINA – Op 7 juli 2016 heeft de gemeenteraad groen licht gegeven voor een tweetal projecten in het centrum van Son: de bouw van een Multi Functionele Accommodatie (MFA) op de parkeerplaats op het Kerkplein en de gedeeltelijke herbouw van het gemeentekantoor aan de Airbornstraat. Een mijlpaal in het centrumplan, want we kunnen nu écht aan de slag!

Wanneer?

Meteen na de zomervakantie, in september 2016, geven we het startschot. We geven aan welke projecten we het eerst aanpakken en wat moet er vóór bouw nog moet gebeuren.Voor elk onderdeel van het plan komt uitgebreide informatie beschikbaar en we vragen belanghebbenden aan tafel voor voorlichting- & consultatieronden.

Aan de gemeenteraad hebben we beloofd om aan u nog eens goed uit te leggen waarom de aanpak van het centrum van Son goed is en hoe we het gaan aanpakken. Dat gaan we doen.

Op 7 september blikken we in het Raadzaal van het gemeentehuis kort terug op het proces tot nu toe, maar vooral vooruit op wat ons te wachten staat. Voor deze bijeenkomst is iedereen uitgenodigd.

We stellen dan ook het bouwteam van het MFA voor, onder leiding van architect Thomas Rau. Rau krijgt een belangrijke rol. Zijn enthousiasme en visie op bouwen zijn aanstekelijk, daar kijken we dus écht naar uit! In het najaar wordt ook meer bekend over het ontwerpteam dat het Gemeentehuis onder handen neemt.

Op deze pagina zetten we enkele belangrijke centrumfuncties en -gebouwen alvast op een rij voor u.

 

Multifunctionele Accommodatie (MFA)

Niet de functie maar wáár de MFA in het centrum moest komen, dat heeft de gemoederen in Son en Breugel ink bezig gehouden. Meningen daarover liepen soms ver uiteen, maar de gemeenteraad maakte een eind aan de onzekerheid. De MFA komt aan het Kerkplein waar nu een tijdelijke parkeerplaats is.

Son en Breugel heeft behoefte aan een huiskamer waar iedereen kan samenkomen, ontspannen, activiteiten verrichten en kan leren. Een aantal toekomstige gebruikers van het MFA zijn hard toe aan een nieuw onderkomen en vooral ook toe aan duidelijkheid. Denk aan de bibliotheek, het Vestzak, de toneelverenigingen, de harmonie en het CMD. In de MFA gaan allerlei verenigingen en instellingen om hun activiteiten verrichten. De multifunctionele accommodatie wordt open, laagdrempelig en voor iedereen toegankelijk. Of je nu een boek wil lezen, wil werken in de centrale horecaruimte, muziekles wil volgen of met je vereniging een kaartje wil leggen.

In de periode sep 2016 – maart 2017 wordt het gebouw ontworpen en de wijziging van het bestemmingsplan voorbereid. In medio 2017 zal het bestemmingsplan worden vastgesteld. Als het bestemmingsplan de nitief is vastgesteld kan de bouw starten. De opening van de nieuwe MFA kunnen we eind 2018 / begin 2019 verwachten.

Voor de ontwikkeling van het MFA heeft de gemeente een bouwteam en architectenbureau RAU als partner geselecteerd.

 

Bibliotheek

De bibliotheek is een belangrijke en gewaardeerde centrumvoorziening, momenteel gevestigd aan de Airbornstraat. Medio 2017 verhuist de bibliotheek naar het Vestzaktheater. De bibliotheek krijgt uiteindelijk een de definitieve plek in het MFA en zal begin 2019 verhuizen naar de definitieve locatie op het Kerkplein.

 

Vestzak

De theaterfunctie van het Vestzak verhuist straks naar de MFA. Die verhuizing verwachten we niet eerder dan in het voorjaar 2019. Dat betekent dat deze locatie nog 2,5 jaar beschikbaar blijft als toneel- en muzieklocatie.Vanaf midden 2017 komen er zelfs enkele functies bij, waaronder de bibliotheek en vormen van dagbesteding. Over de programmering van het Vestzak wordt u via de gebruikelijke kanalen geïnformeerd.

 

Parkeren

Met inwoners, ondernemers en evenementenorganisatoren in het centrum gaan we in gesprek over het parkeren. Daarbij passeren de kaders van de gemeenteraad, uitgangspunten, aantallen, locaties en bezettingsgraad de revue. In die gesprekken gaat het niet alleen om de de nitieve parkeercapaciteit, maar ook over het tijdelijk parkeren tijdens de bouwwerkzaamheden. Ondernemers en inwoners krijgen voor deze bijeenkomst straks een uitnodiging per brief.

 

Gemeentehuis

Het gemeentehuis is al sinds jaren aan renovatie toe. Daartoe heeft de gemeenteraad nu ook besloten. Het gemeentehuis bestaat uit twee delen: Het bestuurscentrum met raadzaal en loketten enerzijds en het gemeentekantoor met de ambtelijke organisatie anderzijds.

De loketten blijven gedurende de verbouwing waar ze nu ook zijn, aan het Raadhuisplein. Voor u verandert er dus eigenlijk niets.

Het gemeentekantoor aan de Airbornstraat en aan de achterkant van het bestuurscentrum aan de Tailorstraat wordt medio 2017 gesloopt. Het deel aan de Airbornstraat wordt opnieuw opgebouwd, de aanbouw aan de Tailorstraat waarschijnlijk niet.

De gemeentelijke organisatie komt na de bouw in het gebouw aan de Airbornstraat terug.Tot de realisatie van het nieuwbouwgedeelte verblijven medewerkers van de ambtelijke organisatie in het dan vrijgekomen schoolgebouw aan De Vijverberg.

 

Voorlichtingsavond centrum Son Openbaar

  • Woensdag 7 september 2016 Raadzaal, aanvang 20:00 uur

Consultatieronde MFA voor toekomstige gebruikers MFA

  • op uitnodiging, september 2016

Consultatieronde parkeren voor ondernemers en inwoners centrum

  • op uitnodiging, september 2016

Consultatieronde Openbaar

  • september/oktober 2016
Tijdspad gemeentehuis/MFA
Foto: gemeente Son en Breugel

Lees meer over het centrumplan