Tijdelijk uitstel: werkzaamheden in bossen uitgesteld

Een pad in een bos in Son
Foto: Ons Son en Breugel
Nieuws

Bosgroep Zuid Nederland wacht nog even met de kap van bomen in de bossen van Son en Breugel, maar betekent uitstel ook afstel?

Eigenlijk zou vanaf maandag 18 oktober de kettingzaag in bomen in Son en Breugel gaan. De komende tien jaar moet 15.000 kuub aan hout gekapt worden in de bossen om ruimte te maken voor andere bomen en jonge aanplant. Deze rigoreuze aanpak is nodig om het bos weerbaarder te maken tegen klimaatverandering en verzuring van de bodem. Bosgroep Zuid Nederland stelt echter de werkzaamheden uit.

In een ingelaste raadsvergadering op 14 oktober zouden VVD, Dorpsbelang en Voor U nogmaals pogen een pauze in te lassen en een second opinion af te dwingen. De opgestelde motie, die eerder al verworpen werd, moest op zeer korte termijn behandeld worden vanwege de planning van Bosgroep Zuid Nederland.

Ingelaste vergadering

Door het uitstel krijgen de drie politieke partijen iets meer ruimte voor hun motie door de gemeenteraad te krijgen. In plaats van een ingelaste vergadering op 14 oktober wordt de motie nu behandeld op de reguliere raadsvergadering die gepland stond op 21 oktober.

In de motie wordt opgeroepen om het ‘Integraal beheerplan bos- en natuurterreinen Son en Breugel’ aan te
houden. Zo kan er een prominenter burgerparticipatietraject worden gelopen ten aanzien van lokaal bosbeleid en bosbeheer. Dit was eerder al de oproep in de aangenomen motie. Ook voorziet de motie in een second opinion voor de voorgestelde beheerwijze om nieuwe inzichten over bosbeheer mee te nemen voor het bosbeleid in de Sonse Bergen en ’t Harde Ven.

Post article

Post article