Zoek
Sluit dit zoekvak.

Tijdelijke woonunits aan de Veerstraat in beschermde opslag

Tijdelijke woonunits aan de Veerstraat in beschermde opslag
Foto: Ons Son en Breugel

De tijdelijke woonunits aan de Veerstraat in Breugel zijn sinds vorige week niet meer bewoond en de nutsvoorzieningen als gas, licht en water zijn afgesloten. Wooncorporatie ‘Thuis is van plan om de woonunits over te nemen van eigenaar Archipel.

‘Thuis wil de units op andere locaties inzetten om woningzoekenden tijdelijk te helpen aan woonruimte. Het college is blij met dit initiatief, want de vraag naar woonruimte is onverminderd groot in onze regio.

Met de omwonenden van de units aan de Veerstraat is afgesproken dat er niet opnieuw tijdelijke huisvesting komt op deze locatie, en dat blijft ook zo.

Vooruitlopend op gebruik van de units elders in de regio heeft ‘Thuis de gemeente verzocht om de units te mogen opslaan aan de Veerstraat in afwachting van (deel)transporten. Het idee is dat de units ‘in beschermde opslag’ op de huidige locatie blijven tot andere locaties zijn gevonden, zodat de units niet tweemaal verplaatst hoeven te worden.

Het college verleent hieraan medewerking en wil ‘Thuis de tijd gunnen om nieuwe locatie(s) te vinden voor de units. Daarom stemt het college in met verlengde opslag en geeft ‘Thuis tot uiterlijk 25 november 2017 de tijd om de herplaatsingen te realiseren.

Wethouder Visser organiseert voor de direct omwonenden een informatiebijeenkomst in het gemeentehuis om eventuele vragen over de uitvoering te beantwoorden.


Lees meer over de tijdelijke woonunits in de Veerstraat


 Neem dan contact met ons op.