Search
Close this search box.

Tom van den Nieuwenhuijzen gaat 100% voor een klimaatneutraal dorp

Tom van den Nieuwenhuijzen gaat 100% voor een klimaatneutraal dorp
Foto: Ons Son en Breugel

Het is de missie van wethouder Tom van den Nieuwenhuijzen om Son en Breugel om te toveren tot een klimaatneutrale parel in Nederland. Voor die missie heeft de wethouder geen zonnepanelen nodig, de missie geeft hem zelf al genoeg energie.

Wethouder Tom van den Nieuwenhuijzen werd ruim twee jaar geleden kapitein van het duurzaamheidsschip in Son en Breugel. In het nieuwe college is de GroenLinks politicus samen met Dorpsvisie en CDA aan het doorpakken op deze portefeuille, die bij de formatie vrijwel vanzelfsprekend weer naar Tom ging. “Ik vind het een hele fijne portefeuille en haal er heel veel energie uit. Maar het is ook wel een hele brede en gecompliceerde portefeuille. Het wordt heel spannend met alles wat er op ons af komt.”

De portefeuilleverdeling is dusdanig opgesteld dat de duurzaamheid zo veel en zo breed mogelijk door wordt gevoerd. Zo kreeg Tom van den Nieuwenhuijzen er ook opeens portefeuilles zoals wijkbeheer en bossen, landbouw en natuur bij, met een duidelijk doel. “Daar zit een stukje klimaatweerbaarheid van de wijken in. Versterking van de biodiversiteit en insecten in de bebouwde kom. De Dommel stroomt door het dorp, is dat dan wijkbeheer of natuurbeheer? Schiet mij laat lek. We hadden zoiets van ‘we moeten dat bij elkaar trekken.'”

Duurzaamheid is volgende de wethouder onder te verdelen in vier stromingen: natuur en water, afval en materialen, energietransitie en klassieke milieutaken. De lat op alle vier de stromingen is hoog, zelf opgelegd bij de coalitiebesprekingen. De wethouder trekt hiermee de lijn door die hij twee jaar geleden getrokken heeft door.

100% in 2030

De twee jaar geleden ingeslagen weg wordt steeds zichtbaarder. Wie door Son en Breugel rijdt ziet op steeds meer plaatsen zonnepanelen, een cultuuromslag gesteund en gepromoot door de gemeente. “We zijn bezig met het plaatsen van zonnepanelen. Dat gaat als een trein hier in Son en Breugel. Wooncorporatie ‘Thuis is zonnepanelen aan het plaatsen op sociale huurwoningen met onze ondersteuning. Inmiddels ligt op 13% van de sociale huurwoningen in Son en Breugel zonnepanelen, het hoogste percentage in Nederland. Dat zijn de mensen met de smalste beurs die direct financieel voordeel te hebben. Dat helpt in hun huishoudboekje, daar ben ik heel erg trots op.” En de wethouder wil pas stoppen als de teller op 100% staat, voor 2030.

Tom gaat ook het gesprek aan met boeren in het buitengebied, onder andere om stallen en schuren te voorzien van zonnepanelen. “Wat ik belangrijk vind is dat onze boeren families in het buitengebied ook bestaansrecht hebben in de toekomst. Zeker met alles wat er over de boeren wordt uitgestort vanuit de provincie en Den Haag zoals fosforrichtlijnen, stalderingen, uitbreidingsbeperkingen en extra eisen aan stallen. Dat vraagt schaalvergroting of extreme schaalverkleining, maar vooral investeringen. Je kunt ook niet zomaar alle akkers vol leggen met zonnepanelen vanwege de biodiversiteit en landschapsvervuiling. Uiteindelijk willen we naar een lappendeken met een balans tussen energie, toekomstgerichte veehouderij en recreatie met versterking van de natuur.”

“Je kunt ook slimme verbindingen zoeken met elkaar. SBC wil hun club energieneutraal maken en misschien hebben ze wel een stukje dak over. We kunnen op dat dak zonnepanelen leggen. Leden en ouders van leden kunnen dan daar hun zonnepanelen hebben liggen en verrekenen. Dan hebben we het ook opgelost met elkaar. Dat soort projecten zal je binnenkort meer gaan zien, dat heet een postcoderoos.”

Heel Nederland op de schop

Daar komen doelstellingen en opdrachten vanuit Den Haag ook bij, om het allemaal nog ingewikkelder te maken. Zo moet voor 2021 duidelijk zijn welke wijk wanneer afgesloten zal worden van het gasnet. Alleen rijksmonumenten en gebouwen die niet goed te isoleren zijn kunnen na 2030 nog gebruik kunnen maken van groen gas zoals geproduceerd wordt bij Rendac, of huishoudens moeten de hoofdprijs voor duur Russisch gas willen betalen. “Dat betekent dat al die woningen die je wel kunt isoleren en op wat voor manier van verwarmen dan ook we een transitie moeten gaan maken. We moeten van het gas af.”

“Ieder huis in Nederland, dus ook in Son en Breugel, moet verbouwd worden. Het zal een grote onderneming worden die we samen met het dorp op moeten pakken. We maken een plan met elkaar zodat iedereen weet wanneer zijn of haar wijk aan de beurt is en welke oplossing er dan komt. Traditionele CV-ketels moeten worden vervangen. Dat kan met bijvoorbeeld een warmtepomp, een warmtewisselaar, aardwarmte, laag temperatuur systemen of all electric. In ieder geval anders dan nu. Dat betekent iets voor je huis, je manier van leven. Son en Breugel is gelukkig goed georganiseerd. Buurten hebben veel cohesie. Dus we kunnen samen met mensen dat plan vorm geven.”

Iedereen is winnaar

Maar zonnepanelen en het anders verwarmen van je huis kost geld. Tom is zich bewust van de sociale tweedeling die zou kunnen ontstaan binnen het dorp. Maar volgens de wethouder is het op de lange termijn voor iedereen goed voor zowel het milieu als de portemonnee. Met lagere maandelijkse lasten verdienen de investeringen ten opzichte van de kosten die nu gemaakt worden zichzelf terug. De gemeente en partners helpen hierbij, bijvoorbeeld met leningen om deze investeringen te doen. En door de lagere maandelijkse lasten verdienen de mensen die voorop lopen in de energietransitie er zelfs op.

En dat is misschien wel de grootste winst van Tom van den Nieuwenhuijzen sinds zijn aankomst in Son en Breugel: laten zien dat duurzaamheid ook leuk en toegankelijk kan zijn, voor iedereen. “Ik ben fan van Pippi Langkous, die zei ‘ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan.’ We krijgen het samen voor elkaar. Je wordt eigenaar van je eigen energie. Je wordt eigenaar van je eigen leefomgeving. Je hebt direct invloed op je eigen leefomgeving en hebt daar zelf profijt van, hoe gaaf is dat? Iedereen is dan winnaar. Dit vraagt enorm veel van iedereen in ieder huis in Son en Breugel. Ik ga het niet mooier maken dan het is. Er is geen keuze om het niet te doen. Het is alleen ‘hoe gaan we het doen?'”