Zoek
Sluit dit zoekvak.

Tweede ontsluiting Ekkersrijt opgenomen in Bereikbaarheidsagenda

Tweede ontsluiting Ekkersrijt opgenomen in Bereikbaarheidsagenda
Foto: Joop van Houdt

PERSBERICHT – Het college van Son en Breugel is verheugd over het feit dat de tweede ontsluiting van het bedrijventerrein Ekkersrijt via de Kennedylaan is opgenomen in de Bereikbaarheidsagenda “Brainport Duurzaam Slim Verbonden”, van de regio Zuidoost­Brabant.

Het college wil gaan bewerkstelligen dat in het vervolgtraject alle belangrijke stakeholders, inclusief de ondernemers op Ekkersrijt, hun krachten gaan bundelen, om er voor te zorgen dat de tweede ontsluiting ook daadwerkelijk gerealiseerd gaat worden. Met name de ondernemers kunnen een belangrijke rol spelen in dit proces vanwege hun directe betrokkenheid bij nut en noodzaak van de aansluiting.

 

Verbeteren bereikbaarheid Ekkersrijt

Deze tweede aansluiting is van groot belang voor het verbeteren van de bereikbaarheid van het bedrijventerrein. Verbetering van de bereikbaarheid is van direct belang voor alle bedrijven, toeleveranciers, werkgevers, werknemers en klanten op het gehele bedrijventerrein.

Vanaf het moment dat duidelijk werd dat de Ruit om Eindhoven niet doorging, heeft het college er bij de provincie en binnen de Metropoolregio op aangedrongen dat de bedrijventerrein Ekkersrijt toch een tweede aansluiting krijgt op de A50.

 

Regiobrede bereikbaarheidsagenda

De 21 regiogemeenten hebben samen met de gemeente Veghel en een groot aantal samenwerkingspartners de Bereikbaarheidsagenda opgesteld. De hele regio is bekeken en er zijn samenhangende maatregelpakketten voor de komende 15 jaar samengesteld.
Doel van de Bereikbaarheidsagenda is de regio Zuidoost­Brabant leefbaar én bereikbaar houden voor inwoners, werknemers, bezoekers, het bedrijfsleven en de vervoerders. Het pakket maatregelen in de Bereikbaarheidsagenda moet de knelpunten rond mobiliteit en leefbaarheid in Zuidoost­Brabant oplossen én tegelijk de regionale ambities versterken voor een innovatieve economie, een leefbare en gezonde omgeving, een samenbindende maatschappij en intensieve regionale samenwerking.

 

Na de zomer in de gemeenteraden

Eind juni 2016 hebben de 21 gemeenten in de Metropoolregio Eindhoven en de gemeente Veghel het Bereikbaarheidsakkoord getekend. Hiermee is er regionale afstemming over deze ambitie en aanpak van mobiliteit en leefbaarheid in de regio. Aan de 22 gemeenteraden wordt na de zomer om bekrachtiging gevraagd van de aanpak en het samenhangende maatregelenpakket van de Bereikbaarheidsagenda.


Lees meer over de tweede ontsluiting bij Ekkersrijt