Uitslag Kantar onderzoek geeft duidelijkheid over draagvlak MFA ontwerp

Uitslag Kantar onderzoek geeft duidelijkheid over draagvlak MFA ontwerp
Foto: RAU B.V.

Na twee maanden werk ligt het onderzoeksrapport van Kantar Public op tafel. Hoe denkt Son en Breugel nu echt over het ontwerp van het nieuw te bouwen MFA?

In augustus is Kantar Public, op verzoek van een meerderheid van de gemeenteraad, aan de slag gegaan met het onderzoeken hoe Son en Breugel denkt over het ontwerp van het nieuw te bouwen MFA. Hiervoor zijn 2500 brieven de deur uit gegaan naar willekeurige dorpsbewoners om een enquête in te vullen. Ook zijn er 73 tegenstanders van het ontwerp, 15 leden van de gebruikersgroep en supervisieteam en 280 ‘neutrale’ dorpsbewoners uitgenodigd om deel te nemen aan kwalitatief onderzoek, waarvan van iedere groep 10 mensen aan tafel hebben gezeten.

Het onderzoek naar de draagvlak voor het ontwerp van het MFA door het gerenommeerde onderzoeksbureau Kantar Public werd door 61% van de ondervraagden gewaardeerd, al vonden ze dat het inhoudelijk betrekken van de bevolking wel in een eerder stadium plaats had moeten vinden.

Afbeelding: Kantar Public.

Uit het onderzoek blijkt dat een meerderheid (69%) van de in totaal 909 respondenten het ontwerp afwijzen. Zij geven de voorkeur aan een compleet nieuw ontwerp van een andere architect die een meer dorps gevoel in het ontwerp kan brengen. Dat een nieuw ontwerp meer tijd en geld zal kosten nemen zij voor lief. Zo zou het ontwerp te groots zijn, een kille en gesloten uitstraling hebben, niet uitnodigen om naar binnen te gaan en te stedelijk zijn. 20% van de ondervraagden geven aan met een paar kleine aanpassingen akkoord te gaan met het ontwerp (waarbij theoretisch een draagvlak van 88,5% kan worden bereikt als het ontwerp aangepast wordt met de aangedragen verbeteringen), terwijl 10% voorstander was van het huidige ontwerp van architectenbureau RAU.

Positief over komst van een MFA

Van de ondervraagde dorpsbewoners geeft 56% aan positief te zijn over de komst van een MFA, terwijl 31% de komst niet zien zitten. Tegenstanders zien de noodzaak van het gebouw niet in. Focusgroepen geven aan dat de beoogde gebruikers van het MFA nu al prima onderdak hebben, zoals het historisch geprezen Vestzaktheater. Ook kosten voor het project wegen volgens Kantar zwaar mee. De overige 13% geeft volgens Kantar aan geen “vastomlijnde ideeën” te hebben over de komst van een MFA in Son en Breugel.

Afbeelding: Kantar Public.

De bronnen van weerstand, zoals Kantar het noemt, zijn divers. 56% gaf aan dat de communicatie over het MFA (heel) slecht was tegenover 11% dat de communicatie (heel) goed vond. 18% zou deel hebben genomen aan activiteiten omtrent het MFA, zoals inloopavonden en het bijwonen van commissie-/raadsvergaderingen. Van die 18% was 92% tegenstander van het ontwerp en 84% gaven aan een andere architect te willen. De betrokkenheid bij de bijeenkomsten voor het MFA trok dus voornamelijk tegenstanders.

Modern, groots en kil

Als we de cijfers aan de kant schuiven, vinden dorpsbewoners het prettig leven in Son en Breugel. Het groene karakter, de landelijke sfeer en kleinschaligheid worden naar voren gehaald als pluspunten. Deze kenmerken die Son en Breugel typeren, worden gemist in het MFA ontwerp. Woorden als modern, groots en kil worden in de mond genomen, een gebouw dat thuis hoort in een stad.

Maar er zijn meer harde woorden gevallen over het ontwerp: afgrijselijk, monsterlijk, afzichtelijk, strak, recht, plat, teveel wit, te veel glas, zielloos, niet spannend en groot-grof-glas worden genoemd. Dit gevoel zou minder sterk zijn als het gevelvlak zou bestaan uit uit- en/of inspringingen, een speels ontwerp alá het ontwerp van Harry Sijbers. Ruimte voor groen ontbreekt, wat zorgt voor een verminderde aansluiting tot park Vroonhoven.

Afbeelding: Kantar Public.

Ook de hoeveelheid glas valt niet in de smaak. Hoewel RAU transparantie, een uitnodigend gevoel en nieuwsgierigheid wekken beoogde met het ontwerp, geven de aanwezigen bij de focusgroepen aan dit juist averechts werkt. De transparantie in het ontwerp zou koud aanvoelen en juist niet uitnodigen om binnen te stappen.

Aanbevelingen

Op basis van de focusgroepen en de enquêtes geeft Kantar drie scenario’s: een volledig nieuw ontwerp, aanpassingen aan het huidige ontwerp en behoud van het huidige ontwerp. De nadruk wordt gelegd op een volledig nieuw ontwerp. Dit kost meer geld en tijd, maar zorgt voor een ontwerp dat door een meerderheid van de bevolking gedragen wordt. Een nieuw ontwerp kan echter ook dezelfde discussie op gaan leveren als het ontwerp wederom niet in de smaak zal vallen.

Ook benadrukt Kantar dat uit het onderzoek blijkt dat de meerderheid van de bevolking zich niet gehoord voelde door de gemeente in de totstandkoming van de plannen rondom het MFA, en dat hun overwegingen en bezwaren onvoldoende zijn meegenomen. Bij de totstandkoming van een nieuw ontwerp moeten niet dezelfde fouten worden gemaakt.


Download nu de app van Ons Son en Breugel voor iOS in de App Store Download nu de app van Ons Son en Breugel voor Android in Google Play

Post article

Post article