Zoek
Sluit dit zoekvak.

Uitvoering eerste fase verkeersbesluiten parkeren centrum Son

Parkeren bij het MFA?
Foto: Ons Son en Breugel

Het college van B&W heeft besloten om het raadsbesluit van 18 mei 2017 over het parkeren in het centrum van Son gefaseerd uit te voeren.

Het college heeft ingestemd met de uitvoering van de eerste fase, die bestaat uit de volgende verkeersmaatregelen:

  • Het uitbreiden van de blauwe zone in het centrum van Son op zaterdag van 09:00 uur tot 18:00 uur en het verplaatsen van vier voor huisartsen gereserveerde parkeerplaatsen aan het 17 Septemberplein naar de Zandstraat, waardoor op het 17 Septemberplein vier extra parkeerplaatsen beschikbaar komen. Geplande ingangsdatum 1 oktober 2017.
  • Het opheffen van het parkeerverbod in de parkeervakken aan de zuidzijde Raadhuisplein op donderdagen tussen 09:00 uur en 17:30 uur en het opheffen van de wekelijkse geslotenverklaring van het Raadhuisplein (tussen Nieuwstraat en Airbornestraat i.v.m. weekmarkt) voor alle verkeer op donderdag. Door deze maatregelen komen er op donderdag 25 parkeerplaatsen méér beschikbaar op het Raadhuisplein. Een en ander treedt in werking nadat de weekmarkt in overleg met de marktkooplui zodanig is ingericht, dat deze ruimte voor de opstelling van de markt niet langer nodig is. Geplande ingangsdatum 1 september 2017.

 


Download nu de app van Ons Son en Breugel voor iOS in de App Store Download nu de app van Ons Son en Breugel voor Android in Google Play