Vaccinatie onder kinderen in Son en Breugel boven gemiddelde

Vaccinatie onder kinderen in Son en Breugel boven gemiddelde
Foto: Pixabay CC0

De discussie over vaccinatie van kinderen lijkt in Son en Breugel geen punt. Cijfers van de GGD laten zien dat kinderen in Son en Breugel boven het landelijke gemiddelde zit en de voorgeschreven minimale vaccinatiegraad.

De gemeente heeft bij de GGD informatie opgevraagd over de vaccinatiegraad van kinderen in Son en Breugel. Landelijk is de discussie losgebarsten over wel of niet vaccineren van kinderen, wat in sommige gebieden problemen op levert. De WHO (World Health Organisation) raadt een vaccinatiegraad van 95% aan voor BMR (bof, mazelen, rode hond) en DKTP (difterie, kinkhoest, tetanus, polio). De GGD geeft aan dat Son en Breugel boven deze grens ligt.

Zuigelingen (tot 2 jaar)

VaccinatiePercentage Son en BreugelLandelijk percentage
DKTP97,2%92,6%
Hib97,2%93,4%
Hepatitis B96,6%92,2%
Pneumokokken96,0%92,8%
BMR96,6%92,9%
Meningokokken96,6%92,6%
Volledig gevaccineerd93,8%90,2%
Geen vaccinatie2,3%4,3%

Kleuters (2 tot 5 jaar)

VaccinatiePercentage Son en BreugelLandelijk percentage
DKTP97,0%92,7%

Schoolkinderen (5 tot 10 jaar)

VaccinatiePercentage Son en BreugelLandelijk percentage
DTP94,2%90,0%
BMR92,7%90,1%

Adolecente meisjes

VaccinatiePercentage Son en BreugelLandelijk percentage
HPV49,1%45,5%

De vaccinatiegraad in Son en Breugel is dus geen reden tot paniek. “Uit de cijfers blijkt dat we in Son en Breugel goed scoren en voldoen aan de gestelde normen,” zegt de gemeente in een toezeggingsbrief aan de commissie algemene zaken van de gemeenteraad. “Dit betekent dat we geen actie hoeven te ondernemen om de percentages te verhogen. Wel moeten en zullen we de GGD en Zuidzorg blijven attenderen op het geven van aandacht aan het vaccinatieprogramma, zeker wat betreft de communicatie. Het is namelijk belangrijk om deze goede score te behouden en dus mensen aan te moedigen hun kinderen te vaccineren, hier zullen we op blijven aandringen.”

Post article

Post article