Vanaf juli stapt heel Son en Breugel over op ondergrondse containers

Een ondergrondse vuilcontainer voor afvalinzameling in 't Zand
Foto: Ons Son en Breugel

Vanaf juli gaat heel Son en Breugel restafval deponeren in ondergrondse containers en krijgt de grijze bak een nieuwe functie.

In de wijk ’t Zand is enkele jaren geleden gestart met een pilot met een speciaal ophaalsysteem voor afval, waarbij restafval niet opgehaald wordt per straat maar op centrale locaties. De 443 huishoudens brengen hun restafval naar ondergrondse containers die binnen een straal van 200 meter van hun woning staan. De pilot was een succes en vanaf 1 juli gaan andere wijken in Son en Breugel hetzelfde doen.

Afgelopen dinsdag besloot het college van burgemeester en wethouders het aankopen van de ondergrondse containers te gunnen aan WTS Kliko uit Veenendaal. Het bedrijf is geen onbekende in Son en Breugel: WTS Kliko heeft ook de ondergrondse containers geleverd die in ’t Zand geplaatst zijn. Half mei zal de aanleg van de ondergrondse containers beginnen en moet uiterlijk eind juni klaar zijn, zodat op 1 juli heel het dorp over kan stappen.

Doordat Son en Breugel steeds beter afval weet te scheiden, is de hoeveelheid restafval aanzienlijk gedaald. Testen in ’t Zand wijzen ook uit dat de nieuwe manier van inzamelen de hoeveelheid restafval verder weet te reduceren, waardoor je minder vaak hoeft te lopen richting de nieuwe containers. Net als in ’t Zand zou je niet verder dan 200 meter hoeven te lopen op restafval in de containers te gooien.

Wat gaat er dan met de grijze bak waar nu het restafval in gegooid wordt gebeuren? Vanaf eind juni worden alle grijze containers in het dorp gewassen zodat de bakken een nieuwe functie kunnen gaan vervullen: het wordt een container voor oud papier. Oud papier hoeft dus niet meer in een plastic bak of oude doos aan de kant van de straat gezet te worden, maar in de bak waar nu het restafval in moet. De aanbesteding voor het ophalen van oud papier is eind februari gestart.

Deze maand nog begint de gemeente met de communicatie omtrent het inzamelen van restafval.

Post article

Post article