Zoek
Sluit dit zoekvak.

Verandering in huurovereenkomsten groenstroken

Verandering in huurovereenkomsten groenstroken
Foto: Pixabay CC0

Omstreeks 600 huurders van groenstroken in de gemeente ontvangen deze week een brief van de gemeente die gaat over de opzegging van de huidige huurovereenkomst en de wijzigingen in de groenstrokenverhuur die in januari 2017 ingaan.

Het nieuwe gemeentebeleid voor gebruik van gemeentelijke groenstroken is gericht op eigendom én beheer door de gemeente als stroken een publieke functie dienen of verkoop als zogenaamde ‘’reststroken’’ als ze nu of in de toekomst geen beleidsdoel meer dienen. De gemeente heeft besloten om via een afbouwperiode te stoppen met het verhuren van groenstroken.

De gemeente heeft besloten om meer balans te brengen in de kosten en baten van het laten gebruiken van groenstroken, tot op heden vooral door verhuur. De Wet Markt en Overheid verplicht gemeenten marktconforme prijzen te hanteren bij economische activiteiten als verhuur van grond. Om deze balans te bereiken gaat de gemeente de prijzen van verhuurde groenstroken stapsgewijs verhogen.

Om het nieuwe beleid in te voeren dienen de huidige huurovereenkomsten te worden vervangen door nieuwe. Daartoe worden de huidige huurovereenkomsten per 1 januari 2017 beëindigd, met in achtneming van de opzegtermijn in de huurovereenkomst.

Afhankelijk van de wijk waar huurders wonen zijn er dan verschillende opties:

  • Huren: De bestaande huurder van een groenstrook kan de huur en het gebruik van de groenstrook voortzetten zolang hij/zij op dit adres woont. Bij verhuizing eindigt de huurovereenkomst automatisch en kan een nieuwe bewoner de grond niet meer verder huren. De gemeenteraad heeft op 17 maart 2016 nieuwe, verhoogde huurprijzen vastgesteld, die met ingang van 1 januari 2017 stapsgewijs worden ingevoerd.
  • Kopen: Groenstroken zonder beleidsdoel wil de gemeente verkopen aan aangrenzende bewoners. Niet elke groenstrook is een reststrook. Per wijk worden er kaarten gemaakt waarop alle (verkoopbare) reststroken worden ingetekend. Op dit moment is de kaart van De Gentiaan ingetekend en komt die van Breugel binnenkort beschikbaar. De kaarten voor de overige wijken komen in de loop van 2017 en 2018. Zodra kaarten gereed zijn, worden inwoners per wijk geïnformeerd over de koopmogelijkheden. Het college beraadt zich ook nog op vraag hoe het op basis van het groenbeleidsplan precies met de wijk ‘t Harde Ven om wil gaan.
  • Gebruik stoppen: Indien de gebruiker niet blijft huren en ook niet kan of wil kopen, neemt de gemeente de groenstrook weer terug in beheer.

Lees meer over groenstroken


 Neem dan contact met ons op.