Zoek
Sluit dit zoekvak.

Verkeersmaatregelen tegen doorgaand verkeer Breugel

Verkeersmaatregelen tegen doorgaand verkeer Breugel
Foto: Google Maps CC0

Het college heeft besloten tot het plaatsen van 14 éénzijdige wegversmallingen van het type ‘straatjuweel’ op de route Eind – Van den Elsenstraat – Pieter Brueghelplein – Veerstraat – Wilhelminalaan – Boslaan om de snelheid op deze route te verlagen en het doorgaand verkeer te ontmoedigen.

Via Son en Breugelse erftoegangswegen rijdt heel wat ongewenst doorgaand verkeer. Het is voor de verkeersveiligheid wenselijk de erftoegangswegen te ontlasten en het gebruik van de gewenste routes, de gebiedsontsluitingswegen Planetenlaan en Gentiaanlaan, te bevorderen. Dit kan door op erftoegangswegen in het dorp waar substantieel doorgaand verkeer rijdt verkeersmaatregelen te treffen.

Besloten is om verspreid over de relevante erftoegangswegen op meerdere plekken éénzijdige wegversmallingen te plaatsen. Daarmee wordt deze route voor doorgaand verkeer minder interessant en wordt bovendien de gereden snelheid meer in overeenstemming met de maximum toegestane snelheid gebracht.

De kosten van de maatregel, € 17.000,- worden betaald uit het reguliere verkeersbudget.


Een initiatief van Ons Son en Breugel, Toine Buijtels Events en Multi Show Productions. Kijk voor meer informatie op de website van Snow Radio.