Search
Close this search box.

Verlenging Bankinformatiepunt voor senioren

Bibliotheek Dommeldal, genomineerd voor beste bibliotheek van Nederland
Foto: Ons Son en Breugel

Het Bankinformatiepunt wordt in 2024 met een jaar verlengd. Na de proefperiode van mei tot en met juli 2023 zijn de samenwerkende partijen tot de conclusie gekomen dat er veel behoefte is aan een Bankinformatiepunt voor senioren. Daarom wordt het Bankinformatiepunt vanaf 10 januari 2024 voortgezet op woensdagmiddag van 16:00 tot 17:00 uur eens per twee weken.

Het betreft de voortzetting van een samenwerking tussen het Infopunt OUDERenWIJZER, het Informatiepunt Digitale Overheid van de Bibliotheek en de Rabobank uit Son en Breugel. Senioren en mensen die ondersteuning nodig hebben in het regelen van bankzaken – ongeacht bij welke bank men bankiert – kunnen tweewekelijks vrij binnenlopen.

Opzet verlenging Bankinformatiepunt

De Rabobank zorgt ervoor dat een bankmedewerker in het Dommelhuis aanwezig is op dit vaste moment om de vragen te beantwoorden. Op dit tijdstip vindt tevens het computerspreekuur plaats. Ook is de Seniorenraad aanwezig met Infopunt OUDERenWIJZER. Hierdoor kunnen bezoekers ontvangen en doorverwezen worden. Om deze reden is gekozen voor dit moment voor inrichting van het Bankinformatiepunt. Het is niet noodzakelijk om vooraf een afspraak te maken.

De bankmedewerker zal de inwoners van Son en Breugel begeleiden in hun vraagstukken omtrent bankzaken. Hij of zij zal niet ter plekke persoonlijke bankzaken behandelen of via internet in persoonlijke bankgegevens kijken. Wel kan de bankmedewerker bijvoorbeeld samen met de bezoeker de klantenservice van de bank bellen. Of kan verwezen worden naar de verschillende andere informatie kanalen en initiatieven die binnen het Dommelhuis of de gemeente Son en Breugel beschikbaar zijn. Er kan meegekeken worden op de openbare website van de betreffende bank, waar men antwoorden op bankvragen kan opzoeken of doorverwezen worden naar het juiste telefoonnummer.

Doel van het Bankinformatiepunt

Het doel van het Bankinformatiepunt is het bieden van hulp aan senioren en inwoners uit Son en Breugel die ondersteuning nodig hebben met vragen over financiën en bankzaken. Het Bankinformatiepunt is vrij toegankelijk ongeacht bij welke bank men bankiert. Uit de pilot is gebleken dat het informatiepunt prima bijdraagt aan het doel om de zelfredzaamheid van senioren te vergroten en om een helpende hand te bieden binnen onze gemeenschap

Achtergrond

Op initiatief van de Seniorenraad Son en Breugel is vorig jaar een start gemaakt met een tijdelijk bankinformatiepunt voor senioren uit Son en Breugel. Ad van Etten, voorzitter van de Seniorenraad, heeft hiervoor contact gelegd met de Rabobank en het Informatiepunt Digitale Overheid van de Bibliotheek uit Son en Breugel. Samen hebben zij een pilot opgezet in de periode mei tot en met juli.

Aansluitend heeft er een uitgebreide evaluatie plaatsgevonden met de deelnemende partijen, hierin zijn het aantal bezoekers en de gestelde vragen besproken. Op deze manier is onderzocht op welke wijze het mogelijk is om vragen over bankzaken via een informatiepunt te beantwoorden.

Het Bankinformatiepunt is niet alleen in Son en Breugel opgezet, maar maakte deel uit van een breder initiatief van meerdere banken op verschillende plekken in Nederland. Een aantal banken heeft zich gezamenlijk uitgesproken om meer hulp te bieden aan mensen die moeite hebben met digitale dienstverlening. Zie ook: https://www.betaalvereniging.nl/actueel/nieuws/meer-hulp-digitale-dienstverlening/.

De verlenging van het Bankinformatiepunt in Son en Breugel eindigt in principe na een jaar. Daarna vindt binnen de samenwerkende partijen uit Son en Breugel en de landelijke initiatieven een evaluatie plaats. Vervolgens wordt beoordeeld of het Bankinformatiepunt in Son en Breugel wordt voortgezet.

Samengevat

  • Het Bankinformatiepunt wordt voortgezet van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2024.
  • Startdatum is woensdag 10 januari 2024.
  • Inloop is mogelijk eens per twee weken op een vast moment, op woensdagmiddag in de even weken van 16:00 tot 17:00 uur.
  • Het wordt een open inloop Bankinformatiepunt, waarbij bezoekers zich niet vooraf hoeven aan te melden.
  • Doelgroepen zijn senioren uit Son en Breugel en inwoners die ondersteuning nodig hebben in het regelen van bankzaken.
  • De bemensing vindt plaats door medewerkers van de Rabobank.