Vier nieuwe burgerleden betreden het politieke strijdtoneel

Van links naar rechts Willy Horden, Jurgen Feuerriegel, Flip Verhagen en Rob Dijkstra
Foto: Ons Son en Breugel

De komende maanden zullen de nieuwe burgerleden (van links naar rechts) Willy Horden, Jurgen Feuerriegel, Flip Verhagen en Rob Dijkstra meepraten tijdens de politieke avonden.

De gemeenteraad bestaat uit zeventien personen. Maar alle vergaderingen bijwonen of dossier bij deze zeventien personen onderbrengen is voor sommige fracties niet te doen. Daarom kunnen de politieke partijen burgerleden aandragen om mee te praten tijdens politieke avonden.

Normaliter worden burgerleden beëdigt bij aanvang van een nieuwe raadsperiode. 29 september besloten de politieke partijen om, bij wijze van proef, gedurende de resterende periode van deze raadsperiode maximaal twee personen per fractie te benoemen die niet op de kandidatenlijst van de laatste gemeenteraadsverkiezing hebben gestaan.

Donderdag 21 oktober namen vier nieuwe burgerleden de eed af om officieel in hun functie geïnstalleerd te kunnen worden. Rob Dijkstra (VVD), Jurgen Feuerriegel (D66), Flip Verhagen (D66) en Willie Horden (Dorpsvisie) kunnen daarmee vanaf nu aanschuiven bij politieke avonden van de gemeenteraad.

Post article

Post article