Vijftig extra parkeerplaatsen voor Science Park Ekkersrijt

Vijftig extra parkeerplaatsen voor Science Park Ekkersrijt
Foto: Pixabay CC0

Het college gaat de huidige parkeerplaats nabij visplas Ekkersweijer bij bedrijventerrein Science Park gedeeltelijk verharden. Met de aanleg van het verbeterde parkeerterrein ontstaan circa 50 verharde parkeerplekken en wordt de parkeerdruk op het Science Park voor personeel en bezoekers van het Science Park verminderd.

Door de economische hoogconjunctuur is er een forse parkeerdruk ontstaan op het bedrijventerrein Science Park. Het uitgangsprincipe voor bedrijven is parkeren op eigen terrein. De parkeerplekken op eigen terrein zijn echter nagenoeg bij alle bedrijven volledig in gebruik genomen. Hierdoor heeft de gemeente 3 jaar geleden al parkeervakken op de wegen van het park aangebracht. Een verdere uitbreiding is ruimtelijk niet gewenst in verband met de parkachtige structuur van het bedrijventerrein.

Er is voor de korte termijn een parkeeroplossing gewenst. Nabij de visplas Ekkersweijer zijn vele jaren geleden al parkeerplaatsen aangelegd. Deze worden nu al door medewerkers van het bedrijvenpark in gebruik genomen.

In verband met risico van vandalisme aan de daar geparkeerde auto’s is het parkeerterrein inmiddels met het dunnen van de struiken doorzichtig gemaakt. Het parkeerterrein is echter niet verhard. Hierdoor ontstaat er overlast in de natte perioden van het jaar en is daardoor minder aantrekkelijk om er op te parkeren. Daarom is in overleg met Ondernemingsvereniging Ekkersrijt (OVE) besloten om de parkeerplaats gedeeltelijk te asfalteren.

De kosten voor deze aanpassing bedragen 30.000 euro. Vanwege de hoogte van het investeringskrediet gaat het om een beslissingsbevoegdheid van de gemeenteraad, die over het collegevoorstel binnenkort een besluit zal nemen.

Post article

Post article