Zoek
Sluit dit zoekvak.

De volgende stap naar minder restafval

Gemeente en Baetsen verder met afvalscheiding aan huis en milieustraat
Foto: Ons Son en Breugel

Son en Breugel komt met de introductie van omgekeerd inzamelen weer een stap dichterbij het streven naar 5% restafval in 2020. Bij het omgekeerd inzamelen moet het restafval worden weggebracht naar ondergrondse containers en wordt de papiercontainer geïntroduceerd.

Het college vraagt de raad om een krediet om de invoering van het omgekeerd inzamelen en de introductie van de papiercontainer voor te bereiden. In ’t Zand wordt reeds bij 443 huishoudens op basis van het principe omgekeerd inzamelen ingezameld. Daarbij wordt voor het inzamelen van restafval gebruik gemaakt van wegende ondergrondse containers. Vanwege de aanschaf van ondergrondse containers voor de hele gemeente vraagt het college aan de raad een krediet van € 465.000. Door de restcontainer te gebruiken als papiercontainer wordt veel geld bespaard en hoeft het papier niet meer los aan straat gezet te worden. De streefdatum voor de invoering is 1 januari 2017.

Omgekeerd inzamelen in de praktijk

Op hoofdlijnen houdt omgekeerd inzamelen in Son en Breugel het volgende in:

 • Restafval wordt in de bebouwde kom ingezameld met ondergrondse containers:
  • hoogbouw geen wegende ondergrondse containers (behoud van bestaande ondergrondse containers, zonder weegunit)
  • laagbouw wegende ondergrondse containers
  • loopafstand naar ondergrondse containers maximaal 200 meter (uitzonderingsmogelijkheid in overleg met betrokken bewoners op basis van doelmatigheid
 • Restafval wordt in het buitengebied ingezameld met minicontainers 1 maal per 4 weken
 • Oud papier en karton wordt 1 maal per 4 weken in heel Son en Breugel ingezameld met minicontainers:
  • Binnen de bebouwde kom met de huidige grijze minicontainer (maatwerkoplossing hoogbouw)
  • Buiten de bebouwde kom met de nieuwe minicontainer (met blauwe deksel)
 • GFT(E) blijft op basis van huidige frequentie ingezameld worden (gemiddeld 48 maal per jaar)
 • PMD blijft wekelijks ingezameld in transparante zakken gemaakt van gerecycled kunststof

Voorgeschiedenis

Son en Breugel is een van de initiatiefnemers en een van de ondertekenaars van het Afvalmanifest waarin de doelstelling is neergelegd van nog maar 5 % restafval in 2020. Het college verwacht dat dat met omgekeerd inzamelen de hoeveel restafval per inwoner van 115 kg naar 70 kg gaat, net zo als in ‘t Zand. In december 2015 is de commissie GZ geïnformeerd over het principebesluit van het college om omgekeerd inzamelen in te voeren in de gemeente Son en Breugel.

Specifieke doelgroepen en communicatie

Bij de voorbereiding van de uitvoering en de uitwerking van de uitvoeringsmaatregelen (o.a. locatie containers en maatwerkoplossingen) gaat de gemeente specifieke doelgroepen betrekken zoals bijvoorbeeld de seniorenraad, ouderverenigingen en gehandicaptenorganisaties. Op het moment dat de definitieve invoeringsdatum bekend is en duidelijk is welke consequenties het omgekeerd inzamelen precies heeft, start de gemeente een uitgebreide communicatie­campagne.


Lees meer over recyclen


 Neem dan contact met ons op.