Voor U hield haar eerste Algemene Ledenvergadering

Roy Beekink, Kees Breel en op scherm van de tablet Aniek van der Putte van Voor U
Foto: Marianne van der Putte
Nieuws

Vanaf het moment dat de dames Helga Helders-de Bruin en Marianne van der Putte-Verhoeven samen de politieke partij Voor U hebben opgericht, ondervinden zij al steun van mensen uit hun directe omgeving en uit het dorp.

De fractie werd vrijwel meteen uitgebreid met Stephen Philippi-Maas en Riny van Eerd en niet lang daarna werd een bestuur samengesteld met als voorzitter Kees Breel, secretaris Aniek van der Putte en penningmeester/ledenadministratie Roy Beekink. De achterban liet ook niet lang op zich wachten en telt inmiddels al vijftien leden. Ook de website, opgezet met veel aandacht door sympathisant Michel, werd voor het eerst op deze avond gepresenteerd.

Door corona was het niet mogelijk om eerder live te vergaderen, vandaar nu de eerste Algemene Ledenvergadering met niet alleen belangstelling door de achterban, ook politiek geïnteresseerden maakten gebruik van deze uitnodiging. De vergadering, die werd gehouden in De Bongerd, begon met een voorstelrondje en benoeming van de speerpunten waar de partij voor staat en na de pauze werd input gevraagd van de aanwezigen. Als men de website bekijkt ziet men veel kernpunten waar de partij zich voor inzet en wil gaan inzetten.

Contact met de achterban

Toch bleek maar weer hoe belangrijk het is contact te houden met een achterban, want hoewel de partij veel punten had benoemd op de website, ook de achterban kwam met goede onderbouwde aandachtspunten waar de partij zich zeker sterk voor gaat maken: meer veiligheid op risicovolle kruisingen in het dorp (bij drukte worden fietsers over het hoofd gezien).

Ook de straat door het dorp moet voor fietsers veiliger worden. Op toegangswegen naar het dorp fiets men veilig (Nijnsel en Eindhoven brede fietspaden los van het autoverkeer), maar eenmaal in ons dorp ben je overgeleverd aan risico’s. Vooral in de spits fietst veel jeugd naar en van school met gevaar voor eigen leven volgens de partij.

Voor U is al vanaf de oprichting bezig het college te overtuigen de gladde stoepranden in het centrum weg te halen dan wel op te ruwen, maar staat ook in deze achter de gedachte van de achterban dat een kwetsbaar mensenleven boven kosten moet gaan. Gevaarlijke knelpunten voor fietsers en voetgangers wordt daarom ook opgenomen in het programma van de partij.

Geen napraatborreltje

Verder kwam naar voren dat voor de achterban de Omgevingsvisie (momenteel vaak op de agenda van de gemeenteraad) niet echt helder is en waarschijnlijk daarom ook niet de belangstelling heeft van de jongvolwassenen. Juist voor deze groep is deze visie zo belangrijk omdat juist zij in de toekomst hiermee te maken krijgt aangezien deze wet voor de komende 30 jaar gaat gelden.

Na een vruchtbare en succesvolle vergadering werd die afgesloten door de voorzitter om 22:00 uur, het tijdstip waarop ook de Bongerd moet sluiten vanwege de coronaregels. Het napraatborreltje in de foyer kon daarom helaas niet doorgaan, maar houden de leden beslist te goed bij een volgende bijeenkomst.

Post article

Post article