Voorlopig ontwerp dorpshuis brengt geen grote verrassingen

Het voorlopige ontwerp van de binnenkant van het dorpshuis in Son en Breugel
Foto: Inbo
Nieuws

Alvast een voorproefje krijgen van het nieuwe dorpshuis in de voormalige Sint-Petrus’ Bandenkerk? Ons Son en Breugel biedt vast een voorproefje van de bouwplannen.

Het voorlopige ontwerp voor het dorpshuis werd 11 maart van dit jaar al opgesteld en 20 april gedeeld met de gemeenteraad. Openbaar werd het document echter nog niet: voor de vergadering van de commissie grondgebiedzaken van 6 juli zou het stuk pas openbaar worden gemaakt. Ons Son en Breugel heeft het document echter bij de gemeente opgevraagd (en het 17MB grote document is hier voor nieuwsgierige lezers te downloaden).

Wie het stuk bestudeert, ziet amper nieuwe beelden. De ontwerpen (door lezers van Ons Son en Breugel beoordeeld werden met 7) die bouwcombinatie Inbo en Stam & De Koning toonden tijdens de speciale bijeenkomst voor dorpsgenoten in het Vestzak van 2019 zien we grotendeels terug. Het meest in het oog springend zijn de grote, glazen pui aan het Kerkplein en parkeerplaats, de uitnodigende stalen letters “Dorpshuis Son & Breugel” voor de ingang, het glazen dak in de middelste overspant, de gemeentegrenzen als kunstwerk tegen de zijwand, de grote trap en de nieuwbouw aan de achterzijde.

Een schetsontwerp van de achterzijde van het dorpshuis
Afbeelding: Inbo
Een schetsontwerp van de zijkant van het dorpshuis
Afbeelding: Inbo

Binnen zal de voormalige Sint-Petrus’ Bandenkerk drie lagen krijgen. De begane grond moet een open en transparante ontmoetingsruimte worden. Daar vinden we onder andere de foyer, horeca, de bibliotheek, theater (met 210 stoelen) en techniek. De harmonie heeft de opslag van haar instrumenten daar ook bij de hand. De eerste verdieping zal bestaan uit ruimtes om te werken, overleggen, lezen en privacy. Radio S&B, CMD, en Zuidzorg zijn daar te vinden, naast gemeenschappelijke (flex)plekken. De tweede verdieping zal bestaan uit flexibele ruimtes voor cursussen en ontspannen voor algemene doeleinden.

Schetsontwerp van de centrale hal van het dorpshuis
Afbeelding: Inbo
Schetsontwerp van de centrale hal van het dorpshuis gezien vanaf de eerste verdieping
Afbeelding: Inbo

In het voorlopige ontwerp is ook aandacht geweest voor de architectonische- en kunsthistorische elementen van de voormalige Sint-Petrus’ Bandenkerk. De bijzondere dakvorm met grote royale overspanningen, het bakstenen reliëf tegen de noordgevel en de vensterpartijen aan de oost- en westgevel blijven (grotendeels) behouden. Daar waar mogelijk worden er accenten aangebracht om deze bijzondere details extra aandacht te geven. Uit gesprekken met toekomstige gebruikers is naar voren gekomen dat elementen zoals het altaar, wijwaterbakjes, deuren, biechtstoel en balkons het liefst behouden blijven.

Schetsontwerp van de centrale hal van het dorpshuis gezien vanaf de eerste verdieping
Afbeelding: Inbo
Schetsontwerp vanuit een ontmoetingsruimte op de eerste verdieping van het dorpshuis
Afbeelding: Inbo
Schetsontwerp van de centrale hal van het dorpshuis met de grote trap
Afbeelding: Inbo

Op 6 juli zal de commissie grondgebiedzaken praten over het voorlopige ontwerp. Op 27 augustus zal de gemeenteraad het ontwerp goedkeuren of afkeuren. Daarna zal worden besloten worden om over te gaan tot bouw. In de tussentijd zal er overleg blijven tussen de ontwerpers en de toekomstige gebruikers van het dorpshuis.

Een bijeenkomst voor het dorpshuis, luisterend naar een uitleg
Foto: Inbo

Post article

Post article