Voormalige Sint-Petrus’ Bandenkerk goedgekeurd voor hergebruik

De gevel van de Sint-Petrus' Bandenkerk met bouwhekken ervoor
Foto: Ons Son en Breugel
Nieuws

Het rapport is openbaar: de gemeente kan aan de slag met hergebruik van de voormalige Sint-Petrus’ Bandenkerk voor een nieuw dorpshuis.

Het rapport van Aveco De Bondt, die de afgelopen maanden het gebouw bouwkundig heeft onderzocht, zegt het college van burgemeester en wethouders dat de voormalige Sint-Petrus’ Bandenkerk op een paar kanttekeningen na gebruikt kan worden voor het huisvesten van een nieuw dorpshuis. “Er zijn geen verrassingen in het rapport,” zegt wethouder Jan Boersma in een toelichting.

De technische staat van het gebouw is volgens de wethouder goed. De geleden schade door de voorbereidende werkzaamheden voor sloop waren niet desastreus voor hergebruik. Ook de fundering is nog goed, maar kan niet veel extra puntbelasting dragen waar een oplossing voor gevonden zal moeten worden. Het dak met unieke constructie is in orde, maar voor het aanleggen van bijvoorbeeld zonnepanelen is een oplossing nodig door het beperkte draagvermogen. De muren zijn goed, echter dient er rekening gehouden te worden met bijvoorbeeld boren. Er is geen sprake van betonrot.

Ook is er nog altijd asbest aanwezig in en om het pand. Dat was te verwachten: de vloer en kelder ligt er nog vol mee. Maar volgens wethouder Boersma is dit geen probleem als je het niet aantast. Ook zijn er op kleine plekken nog asbesthoudende materialen die eerst verwijderd dienen te worden.

Nu kan de gemeente aan de slag met de vervolgstap: het inpassen van het nieuwe dorpshuis in de voormalige Sint-Petrus’ Bandenkerk. Door de technische uitdagingen van het gebouw zelf en de duurzaamheidsambitie van de gemeente zal er creatief nagedacht moeten worden. “Alles heeft zijn prijskaartje,” zegt de wethouder.

Post article

Post article