Vrachtverkeer hét aandachtspunt voor bewoners Eindhovenseweg

Vrachtverkeer belangrijkste aandachtspunt voor bewoners Eindhovenseweg
Foto: Ons Son en Breugel
Nieuws

Son en Breugel heeft met de Rooijseweg een visitekaartje voor het dorp afgegeven, nu is het tijd voor de Eindhovenseweg om ook een make-over te krijgen. De buurt werd in het kader van burgerparticipatie uitgenodigd om te kijken en mee te praten over hoe deze weg vorm gaat krijgen.

De Eindhovenseweg gaat op de schop. De huidige weg is een erfenis van de voormalige weg die door het dorp liep en als een puist de verwelkoming in Son en Breugel vanuit Eindhoven in de weg zit. In een eerdere verkenning van de toekomst van de Eindhovenseweg kwamen drie plannen naar voren, in samenspraak met de omwonenden. Deze omwonenden waren opnieuw uitgenodigd om te luisteren naar de plannen. Een vorm van burgerparticipatie die de huidige coalitie hoog in het vaandel heeft.

De drie plannen (behouden van het oorspronkelijke idee, het aanleggen van een groene entree voor het dorp of het aanleggen van een nieuwe dorpsrand) werden als maquettes voorgelegd aan omwonenden. In kleine sessies kon iedereen op- en aanmerkingen maken op ieder plan, waarbij het luisterende oor van de ambtenaren van de gemeente en leden van de politieke partijen probeerden chocolade te maken van alle invalshoeken.

Duidelijk werd dat de grote hoeveelheid vrachtverkeer over de Eindhovenseweg voor omwonenden prioriteit nummer één is. Dagelijks rijden volgens hen tientallen vrachtwagens af en aan, hoofdzakelijk van De Rooy en Jansen Beton. Deze vrachtwagens zouden om economische redenen via de Eindhovensweg rijden en niet via de A50. De lange opleggers zouden ook moeite hebben met de rotondes op de afrit van de A50. “We willen gewoon af van dat vreselijke vrachtverkeer,” zegt één van de omwonenden. “We worden er he-le-maal schijtziek van.”

Vrachtverkeer belangrijkste aandachtspunt voor bewoners Eindhovenseweg

“We kregen in de jaren 90 de plannen voor de A50 onder ogen en we dachten dat het eindelijk rustig zou worden,” zegt ambtenaar Eef Mengers als kartrekker van de vernieuwing. “Kijk overdag maar naar buiten, het is niet rustig geworden. We verwachten ook niet dat de Eindhovenseweg een rustig weggetje zal worden, ook met de tweede ontsluiting op Ekkersrijt.”

Want die tweede ontsluiting, die nu de planfase in is gegaan, zou de weg enorm ontlasten. Vrachtverkeer vanaf de Kennedylaan kan zo gemakkelijker Ekkersrijt bereiken. Maar die tweede ontsluiting kan nog jaren duren, terwijl voor de Eindhovenseweg mogelijk al over een jaar de spade de grond in kan. “Die vrachtwagens rijden heel die weg aan gort, dan kun je weer opnieuw beginnen als die tweede ontsluiting er is.”

De buurt kon zich verder relatief goed vinden met de plannen. Vooral het groen werd erg gewaardeerd. Al dacht Bert Nieuwenhuis als veiligheidscoördinator van het bedrijventerrein anders over, die graag over overzicht wil behouden vanaf de Eindhovenseweg als sociale controle. Maar dat was niet de insteek van het plan in de huidige vorm: de entree moet de smoel van het dorp worden, waarbij bezoekers niet geconfronteerd worden met de achterkant van bedrijven.

Vrachtverkeer belangrijkste aandachtspunt voor bewoners Eindhovenseweg

Een ander gegeven waar niet meer aan getornd lijkt te kunnen worden, is de slowlane. De volgende fase in een lange fietsroute door de regio zou langs de Eindhovenseweg doorgang moeten vinden aan de westkant. Hoe de overkant er dan uit komt te zien was de discussie, want is er dan nog wel aan de overkant van de straat een fietspad nodig? En hoe kan de veiligheid gegarandeerd blijven van de fietsers als het bij Schimmel aan de oostzijde drukker wordt?

Want de kans lijkt zeer groot dat Schimmel aan de westzijde komt te vervallen. Enkel het vulpunt voor de brandstoffen zou overblijven. De oostzijde zou dan wel uit moeten breiden om de enorme toestroom aan automobilisten te kunnen verwerken. Bas Hurks, adviseur van Schimmel:“Schimmel West is altijd gebruikt als overstroomstation voor Schimmel Oost. Op oost was het zo druk, dat er op de Eindhovenseweg levensgevaarlijke situaties ontstonden.” Aan de ambtenaren van de gemeente de taak om deze veiligheid te kunnen blijven garanderen met één tankstation, zoals eigenlijk de wens is.

De ideeën en meningen van omwonenden wordt meegenomen in de verdere uitwerking van het plan. Zaken als de rotonde, maximumsnelheid, ontsluiting van de huizen aan de Eindhovenseweg, straatverlichting en groot onderhoud aan de zijde van Ekkersrijt krijgen dan ook meer vorm, waarna de omwonenden opnieuw kunnen gaan schieten op het plan.

Post article

Post article