Vrijwilligerspenning Son en Breugel voor Wim van Hout

Vrijwilligerspenning Son en Breugel voor Wim van Hout
Foto: Ons Son en Breugel

Op maandag 8 januari 2018 reikte burgemeester Hans Gaillard de Vrijwilligerspenning uit aan de heer W.M.A.J. van Hout. De uitreiking vondt plaats om 16:00 uur in zorgcentrum Berkenstaete.

De vrijwilligerspenning wordt elk jaar toegekend als blijk van waardering. Zowel inwoners als niet-inwoners, die zich belangeloos verdienstelijk hebben gemaakt voor de Son en Breugelse gemeenschap komen in aanmerking. De heer van Hout (57 jaar) verricht al een groot aantal jaren vrijwilligerswerk op diverse terreinen, ondanks diverse persoonlijke beperkingen.

Door zijn ziekte raakte hij betrokken bij de Multiple Sclerose Vereniging. Van 1991 tot 1998 was hij bestuurslid van MS Zuid-Oost Brabant. Naast de maandelijkse vergaderingen werd er ook iedere maand een bijeenkomst voor MS-patiënten georganiseerd.

Van 1984 tot en met 1997 zat hij eveneens in de redactie van de maandelijkse MS-krant regio Zuid- Oost Brabant. Hij zorgde daarbij ook voor het aanleveren bij de drukker en het ophalen en versturen van de krantjes.

Voor buurtvereniging Saturnusstraat vervulde hij van 1996 tot 1999 de rol van voorzitter. Naast bestuursvergaderingen was hij ook belast met het organiseren en begeleiden van activiteiten.

Vanaf de oprichting in 1999 tot onlangs was de heer Van Hout lid van de CLIP, cliëntenparticipatie voor de minima en uitkeringsgerechtigden. Doel van CLIP is de situatie van inwoners van Son en Breugel die zijn aangewezen op een minimuminkomen te bespreken en te verbeteren. Het is een door college van burgemeester en wethouders ingesteld onafhankelijk orgaan, dat gevraagd en ongevraagd advies uitbrengt aan de gemeente. Vanwege zijn fysieke gesteldheid is hij noodgedwongen moeten stoppen met deze activiteit.

Van 2014 tot 2016 was betrokkene voorzitter van de Cliëntenraad NAH (Niet Aangeboren Hersenletsel, activiteitencentrum Eindhoven, voor ongeveer 100-120 cliënten. Naast het bijwonen van de vergaderingen en het verzorgen van de notulen was hij aanspreekpunt voor cliënten over wat er verbeterd kan worden. Ook zorgde hij, zo mogelijk, voor realisering van die verbeteringen.

Van 2010 tot 2014 collecteerde hij voor de Hartstichting en vanaf 2014 voor de MS-vereniging en voor de Stichting NAH.

De heer Van Hout staat sinds jaar en dag klaar om mensen (kosteloos) te helpen met computerproblemen. Ook is hij mantelzorger voor zijn ouders en schoonmoeder, die allen vorig jaar naar Berkenstaete zijn verhuisd en hulpbehoevend zijn.

Voordat de heer Van Hout naar Son en Breugel verhuisde verrichtte hij in Eindhoven ook diverse vrijwilligerswerkzaamheden.

Post article

Post article