Zoek
Sluit dit zoekvak.

Vrijwilligerspenningen uitgereikt aan Angélique Hubers, Maaike van Kempen en Diana van der Looij

Vrijwilligerspenningen uitgereikt aan Angélique Hubers, Maaike van Kempen en Diana van der Looij
Foto: Ons Son en Breugel

Op vrijdag 9 maart heeft burgemeester Hans Gaillard Vrijwilligerspenningen uitgereikt aan de dames A.W.F.G. (Angélique) Hubers-Mattheijssen, M.C.P. (Maaike) van Kempen-van den Oord en A.W.M. (Diana) van der Looij Basten, initiatiefnemers, oprichters en drijvende krachten achter de Stichting MeeDoen Son en Breugel.

De Vrijwilligerspenning wordt elk jaar toegekend als blijk van waardering. Zowel inwoners als niet-inwoners, die zich op enig terrein van het maatschappelijk leven belangeloos verdienstelijk hebben gemaakt voor de Son en Breugelse gemeenschap komen in aanmerking. De uitreiking vond plaats aan tijdens de tweejaarlijkse Vrijwilligersavond georganiseerd door de gemeente Son en Breugel in Sporthal de Bongerd, Asteroïdenlaan 2A in Breugel.

Stichting MeeDoen Son en Breugel heeft als doel het bevorderen van de mogelijkheden voor kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking of stoornis in het algemeen en in Son en Breugel in het bijzonder, om deel te kunnen nemen aan de maatschappij en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Om dit doel te bereiken organiseren zij vrijetijdsactiviteiten en bieden ze samen met sportverenigingen een breed sportaanbod op maat. Voor jongeren en jongvolwassenen zoeken zij passend aanbod van stage, dagbesteding of werk. Ook onderhouden ze een netwerk voor ouders waarin ervaringen en kennis gedeeld worden. Inmiddels nemen ruim 100 personen, in de leeftijd van 6 tot circa 30 jaar, regelmatig deel aan de activiteiten. De stichting bereikte de derde plaats (van de 82 deelnemers) bij de Brabantse Dorpen Derby 2014, een leefbaarheidswedstrijd van de provincie Noord-Brabant, met in 2014 als thema Sport en Beweging.

In 2014 werd in nauwe samenwerking tussen de stichting en Voetbalvereniging SBC een JG- eftal gestart met zeven deelnemers. Een jaar later was dit al uitgegroeid tot drie JG-elftallen met circa 30 deelnemers.

In samenwerking tussen de Stichting en SWZ-Zonhove is enige tijd geleden het project Carroussel gestart: een leer- werkcentrum voor jonge mensen met een beperking (vanaf 16 jaar), voor wie het niet zo vanzelfsprekend is om zonder begeleiding en ondersteuning een passende stageplaats, werkervaringsplaats of een reguliere baan te vinden en deze te behouden.

Momenteel worden vanuit de stichting initiatieven ondernomen om een Stichting MeeDoen Wonen op te richten. Doel hiervan is om in samenwerking met het Regionaal Autismecentrum wonen en begeleiding in Son en Breugel mogelijk te maken voor jongeren met een beperking.