VVD leider Vortman stomverbaasd door komst vierde wethouder

Kees Vortman
Foto: Ons Son en Breugel
Nieuws

Het viel VVD fractieleider Kees Vortman rauw op zijn dak dat de coalitie aankondigde dat er een vierde wethouderskandidaat voorgedragen werd. De politicus dacht in de afgelopen maanden progressie te hebben gemaakt samen met de overige politieke partijen binnen de gemeenteraad, om de onderlinge verstandhouding te verbeteren. De aankondiging staat in zijn ogen echter haaks op de doelstelling om samen te werken.

Kees Vortman (VVD) is boos. Hij ontving uren voordat het nieuws bekend werd dat Jos de Bruin en Paul van Liempd kandidaten zijn voor de derde en vierde wethouder van Son en Breugel een belletje dat er een persbericht verzonden zou worden. Het was als een donderslag bij heldere hemel. Voor Vortman een klap in het gezicht, want alle partijen in de gemeenteraad waren juist bezig om dit soort eenzijdige politiek op te lossen. “We hebben als raad voor de verkiezingen en de afgelopen tijd met z’n allen een ambitie uitgesproken om wat te doen aan de polarisatie binnen de politiek in Son en Breugel. Een scherpe lijn, politiek in de achterkamertjes en de ene na de andere motie van de oppositie afschieten.”

“Er is een brede, unanieme uitspraak gedaan dat we dat heel graag aan willen pakken. Daarvoor hebben we de werkgroep bestuursstijl voor opgericht met als primaire opdracht met de onderlinge verhoudingen aan de slag te gaan. Dat is sinds september/oktober vorig jaar bezig en het traject is op dit moment nog heel intensief. De afgelopen weken zijn veel één op één gesprekken gevoerd tussen raadsleden om die verbinding te leggen en alles te doen om die polarisatie op te heffen.”

Met elkaar in gesprek gaan

Met een vierde wethouder hoopt de coalitie van Dorpsvisie, PvdA/GroenLinks en CDA het dorp beter bestuurbaar te maken. Vortman: “Het was nu het moment geweest om even een pas op de plaats te maken en met elkaar te hebben over hoe moeten we dit dorp bestuurbaar maken op een goede manier. Dan gaat het niet over een wethouder of twee, het gaat erom dat je met elkaar in gesprek bent.” Volgens Vortman staat de beslissing van Dorpsvisie haaks op de conclusies die getrokken zijn binnen het traject om de bestuursstijl intern aan te pakken.

“Het vertrouwen is geschaad. De afgelopen twee weken heb ik uitgebreid gesprekken gevoerd met leden van de partijen. Ik heb deze week alleen al zo’n 15 tot 20 uur geïnvesteerd, buiten mijn gewone werk om. Nu weet ik dat alles wat ik gezegd heb er eigenlijk niks toe deed. Ze hadden ondertussen in hun eigen gesprekken al lang hun wethouders voor integriteitstoetsen aangeboden. Dan ben je niet eerlijk en open.”

Eigen interne problemen oplossen

“Ik zou niet weten wat dit toevoegt. In ieder geval niets aan de polarisatie tussen coalitie en oppositie. Ik kan alleen maar concluderen dat ze hun eigen, interne problemen op proberen te lossen door een vierde poppetje naar voren te schuiven.” Vortman doelt hierbij op de interne strubbelingen binnen Dorpsvisie die de partij al sinds de verkiezingsoverwinning in april ervaart.

In een uren durend presidiumoverleg, die begon op het moment dat het persbericht wereldkundig mocht worden gemaakt, is dan ook intensief gesproken over de plotselinge beslissing. Volgens Vortman zijn de andere oppositiepartijen (Dorpsbelang en D66) ook allerminst te spreken over de beslissing van de coalitie. En dat is nog zacht uitgedrukt.

Post article

Post article